Dofinansowanie w ramach programu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”

 

O programie:

Program „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” jest inicjatywą finansowaną z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW) i skierowaną do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających na terenie Polski Wschodniej. Celem programu jest wspieranie przedsiębiorstw w przyspieszeniu procesu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez inwestycje w automatyzację i robotyzację swoich procesów produkcyjnych oraz usprawnienie działań innowacyjnych.

Kto może skorzystać z dofinansowania:

Dofinansowanie w ramach programu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” jest dostępne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które chcą wdrożyć innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji i robotyzacji w swojej działalności. Przedsiębiorstwa te muszą być zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej.

Cele programu:

Program ma na celu:

– Wzmacnianie konkurencyjności MŚP poprzez zwiększenie wydajności produkcji i usprawnienie procesów.

– Wspieranie innowacyjności i adaptacji przedsiębiorstw do nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

– Kreowanie przemysłu 4.0 na terenie Polski Wschodniej poprzez promowanie nowoczesnych technologii.

Rodzaje wsparcia:

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na różne rodzaje projektów związanych z automatyzacją i robotyzacją, w tym na zakup nowoczesnego sprzętu, wdrożenie systemów automatyzacji, szkolenia pracowników i wiele innych działań mających na celu podniesienie poziomu technologicznego i innowacyjności firmy.

Korzyści dla przedsiębiorstw:

Korzystając z dofinansowania w ramach programu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP,” przedsiębiorstwa mogą oczekiwać:

– Zwiększenia efektywności i konkurencyjności swojej działalności.

– Możliwości dostosowania się do wymogów Przemysłu 4.0.

– Poprawy jakości produktów i usług.

– Rozwoju innowacyjności i podnoszenia kompetencji pracowników.

 

Jak skorzystać z dofinansowania:

Aby dowiedzieć się więcej o warunkach uczestnictwa w programie oraz procedurze składania wniosków, zapraszamy do kontaktu

Program „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” to unikalna szansa dla przedsiębiorstw działających na terenie Polski Wschodniej na poprawę swojej konkurencyjności i przyspieszenie procesu innowacji. Nie przegap okazji, aby zainwestować w przyszłość swojej firmy i przystąpić do transformacji
w kierunku Przemysłu 4.0!

 

Kontakt:

Tel. 515 320 514 lub 502 925 345

Email: kswp@kswp.org.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić dodatkowych informacji i pomóc w procesie aplikacji.