Nawet 300 tysięcy złotych mogą otrzymać firmy na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Na wsparcie mogą liczyć projekty, które poprawią BHP, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników. Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – płatnicy składek ZUS. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 300 tysięcy złotych. Wnioski będą przyjmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 26 lutego br.

I. Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie m.in. takich wydatków jak:

1) Wózki jezdniowe,

2) Przyczepy leśne z żurawiem,

3) Urządzenia do transportu pionowego osób chorych, niepełnosprawnych,

4) Specjalistyczne stoły (np. tapicerskie, spawalnicze), specjalistyczne fotele dla pacjentów/klientów wykorzystywanych w gabinetach (np. medycznych, fizjoterapeutycznych, kosmetycznych, fryzjerskich),

5) Siatki ochronne, zabezpieczenia na krawędzi ciągów komunikacyjnych i innych otworów w stropach, podesty stacjonarne, rusztowania ruchome – przejezdne,

6) Instalacje urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej, urządzeń i elementów klimatyzacji ogólnej,

7) Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

8) Instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym

9) Instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych

II. Minimalna kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN

III. Maksymalna kwota dofinansowania: 300 000,00 PLN, w tym:

− 299 000,00 zł na działania inwestycyjne

− 1 000,00 zł na działania doradcze

IV. Poziom dofinansowania: maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu

V. Termin naboru wniosków: od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt: Norbert Górecki – 515 320 514, Weronika Wysmyk – 787 017 334