Dofinasowanie B+R w ramach Funduszy Europejsich 2021-2027

Szansa dla świętokrzyskich przedsiębiorców: Nabór na dofinansowanie B+R w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027

Region świętokrzyski stoi przed wyzwaniem wspierania konkurencyjnej gospodarki opartej na innowacjach. Dobre wieści napływające z Funduszy Europejskich otwierają przed lokalnymi przedsiębiorcami ogromną możliwość zdobycia wsparcia na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe. Termin składania wniosków upływa 9 lutego 2024 r.

Cele programu

Program regionalny Fundusze Europejskie dla świętokrzyskiego na lata 2021-2027 skupia się na wspieraniu innowacyjności i rozwoju przedsiębiorstw. W ramach Działania 1.2 „Wsparcie działalności przedsiębiorstw w zakresie B+R” fundusze europejskie kierowane są na projekty, które efektywnie łączą badania i rozwój, wzmacniają potencjał firm oraz wprowadzają nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Szansa dla świętokrzyskich firm

Nabór konkursowy skierowany jest do świętokrzyskich przedsiębiorstw z pomysłem na innowacyjne połączenie działalności badawczej i rozwojowej. Kluczowe jest stworzenie infrastruktury B+R, która będzie służyć realizacji agendy badawczej i przyczyni się do wzrostu innowacyjności regionu.

Obszary wsparcia

Projekty zakwalifikowane do dofinansowania powinny obejmować wsparcie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. To oznacza rozwijanie istniejącego lub tworzenie nowego zaplecza badawczo-rozwojowego, zorientowanego na działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Warto zaznaczyć, że projekty powinny skupiać się na badaniach przemysłowych i eksperymentalnych pracach rozwojowych, z wyłączeniem badań podstawowych.

Kto może składać wnioski

Dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże pod warunkiem, że przyczynią się do konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej i B+R do gospodarki. Współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami jest mile widziana, przynosząc korzyści w postaci dostępu do wiedzy, know-how, wykwalifikowanej kadry, zaplecza B+R oraz nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych.

Zgodność z Regionalną Strategią Innowacji

Niezwykle istotne jest, aby projekty zgłaszane w ramach naboru były zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego do 2030+. Wnioski powinny wpisywać się w zakres Inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego lub obszary zidentyfikowane w ramach PPO.

Dofinansowanie to unikalna szansa dla przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego, by zdobyć wsparcie na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Czas na  działanie – termin składania wniosków mija 9 lutego 2024 r. Nie przegap tej unikalnej okazji na rozwój swojej firmy!

Zapraszamy do kontaktu:

Tel.: 515 320 514

Email: n_gorecki@kswp.org.pl