Uwaga do 15 lipca można składać wnioski o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania!

Cele programu:

 – zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej (wszelkie inwestycje, które umożliwią   osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z obiektów, systemów informacyjno-komunikacyjnych, technologii i usług na zasadzie równości)

– utworzenie dostępnych lub poprawę dostępności placów zabaw,

– likwidację barier w dostępie do opieki ginekologicznej.

Kto może złożyć wniosek o dotację?

– jednostki samorządowe

– kościoły lub innych związki wyznaniowe,

– organizacje pozarządowe,

– podmioty lecznicze świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie.

Nasi Specjaliści są do Państwa dyspozycji, przygotują dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Telefon: 515 320 514, 502 924 353

 e-mail: kswp@kswp.org.pl