Efekt Pigmaliona w szkoleniach: Kiedy oczekiwania stają się motorem rozwoju!

Efekt Pigmaliona, znany również jako samo-spełniająca się przepowiednia, to psychologiczny fenomen, który opisuje, w jaki sposób oczekiwania jednostki względem innej osoby mogą wpływać na zachowanie tej osoby, sprawiając, że oczekiwania stają się rzeczywistością. Termin ten pochodzi od mitologicznej historii o rzeźbiarzu Pigmalionie, który zakochał się w swojej rzeźbie i dzięki mocy modlitwy uczynił ją żywą.

W kontekście szkoleń i rozwoju osobistego, efekt Pigmaliona oznacza, że oczekiwania wyrażane przez innych ludzi, takich jak trenerzy, liderzy czy inni uczestnicy szkoleń, mogą mieć wpływ na to, jak osoba poddana tym oczekiwaniom radzi sobie i jakie cele osiąga. Kluczowym elementem tego zjawiska jest to, że oczekiwania wpływają nie tylko na zachowanie, ale także na percepcję samego siebie oraz na umiejętności i możliwości jednostki.

Mechanizmu efektu Pigmaliona w szkoleniach:

Komunikacja Oczekiwań:

Trenerzy, liderzy czy mentorzy wyrażają swoje oczekiwania wobec uczestników szkolenia. To może być zarówno bezpośrednia komunikacja, jak i subtelne sygnały nie mówione słowami, takie jak mimika czy nawet ton głosu.

„Przenikanie” oczekiwań

Uczestnicy szkolenia zaczynają przysposabiać te oczekiwania, czyli wchłaniać je i akceptować jako swoje. To proces, w którym uczący się zaczyna wierzyć w swoje możliwości i potencjał zgodnie
z wyrażonymi oczekiwaniami.

Wpływ na motywację

Wysokie oczekiwania zazwyczaj zwiększają motywację jednostki. Wierząc, że ktoś w nich wierzy, uczestnicy są bardziej skłonni do podjęcia wyzwań, podejmowania inicjatywy i angażowania się
w proces szkoleniowy.

Samodoskonalenie i osiągnięcia

Uczestnicy, motywowani wyższymi oczekiwaniami, często skupiają się na samodoskonaleniu i dążeniu do osiągnięć. Pracują nad rozwijaniem swoich umiejętności, ponieważ chcą sprostać oczekiwaniom stawianym przed nimi.

Potwierdzenie przewidywań:

W miarę postępów szkoleniowych efekt ten może się samo-wzmocnić. Osiągnięcia szkoleniowców potwierdzają początkowe oczekiwania trenerów, co prowadzi do utwierdzenia w przekonaniu, że wysokie wymagania są słuszne.

Skutki dla rozwoju osobistego i zespołowego

Efekt Pigmaliona ma istotne konsekwencje dla rozwoju osobistego oraz efektywności zespołów. Pozytywne oczekiwania mogą przyczynić się do podnoszenia poziomu kompetencji, wzrostu motywacji i zwiększenia zaangażowania w procesie szkoleniowym.

Równowaga między wyzwaniem a wsparciem

Ważne jest utrzymanie równowagi między stawianiem wyzwań, a jednoczesnym udzielaniem wsparcia. Zbyt niskie oczekiwania mogą prowadzić do braku motywacji, podczas gdy zbyt wysokie mogą wpłynąć na stres i poczucie nierealności celów.

Ta magia działa!

W skrócie, efekt Pigmaliona w szkoleniach ilustruje, jak potężną rolę odgrywają oczekiwania innych
w procesie naszego rozwoju. Świadomość tego zjawiska może pomóc zarówno uczestnikom, jak
i trenerom w skutecznym kształtowaniu środowiska szkoleniowego, które naprawdę wspiera indywidualny rozwój i osiąganie celów.

Doradca ds. szkoleń:

Tel. 41 260 46 60

Email: d_milewicz@kswp.org.pl