Uwaga od 13 czerwca można składać wnioski o dotację w Kredycie ekologicznym FENG. Program polega na wsparciu firm w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną. Inwestycje mogą dotyczyć modernizacji posiadanej infrastruktury.

Dla kogo?

Dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, spółki mid-caps oraz small mid-caps

Na co?

Inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Ze środków przewidzianych w ramach projektu można:

– Dokonać termomodernizacji posiadanych budynków.

– Zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. linie technologiczne).

– Zakupić instalacje OZE lub zmodernizować istniejące.

Rezultatem inwestycji ma być zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w procesie o minimum 30%.

Jaka jest wysokość dotacji?

Dofinansowanie może sięgnąć nawet 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Kredyt ekologiczny jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji? Zadzwoń do nas:

Tel. 515 320 514