Nawet 10 000 zł na organizację potańcówki wiejskiej!

Program Potańcówki Wiejskie skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, samorządowych jednostek kultury oraz organizacji pozarządowych.

Zamierzeniem programu jest też wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi, dlatego warunkiem niezbędnym do otrzymania dofinansowania jest „nawiązanie współpracy z wykonawcami repertuaru tradycyjnej muzyki wiejskiej danej społeczności lokalnej, w odniesieniu do miejsca realizacji potańcówki”

Dofinansowanie można przeznaczyć min. na:

– wynagrodzenia/honoraria muzyków, występujących w ramach realizacji zadania, wykonujących lokalny, miejscowy repertuar tradycyjnej muzyki wiejskiej

– pokrycie kosztów wynajmu obiektu, pomieszczeń, przestrzeni na potrzeby realizacji zadania

– pokrycie kosztów wynajmu parkietu, sceny, niezbędnych do realizacji zadania: w tym montaż, demontaż parkietu, sceny. Wynajem niezbędnego sprzętu i wyposażenia

– pokrycie kosztów dostosowania przestrzeni do realizacji zadania: zakup, wynajem, montaż, demontaż elementów o charakterze dekoracyjnym (koszty nie mogą przekroczyć 10% całego dofinansowania),

– transport, nocleg i wyżywienie osób zaangażowanych w realizację zadania (np.: muzycy, wolontariusze),

– promocję  (np. grafiki, druki, ich kolportaż),

Zapraszamy do kontaktu:

„Wnioski o dofinansowanie”

 Tel. 502 924 353

Email: p_binkiewicz@kswp.org.pl