Od 100.000,00 zł do 300.000,00 zł dofinansowania na rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej bądź kulturowej

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ” działające na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia: 1.2.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządowe, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe.

Kwota dofinansowania wynosi od 100.000,00 zł do 300.000,00 zł !

Środki można  przeznaczyć min. na:

– na tworzenie nowych bądź rewitalizację już istniejących placów zabaw

– stworzenie nowych miejsc odpoczynku dla społeczności

 – rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej.

 Zapraszamy do kontaktu:

„Wnioski o dofinansowanie”

 Tel. 502 924 353

 Email: p_binkiewicz@kswp.org.pl