I etap realizacji projektu pn. „e-Aktywni

Ruszył I etap realizacji projektu pn. „e-Aktywni – dostęp do technologii cyfrowych” w ramach którego uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu obyczajów, kultury, mentalność oraz czynników mających wpływ na kształcenie osób dorosłych. Szkolenie odbyło się 08.07.2021 r. w siedzibie KSWP i prowadzone było w formie warsztatów przepełnionych dyskusjami, wymianą doświadczeń oraz degustacją przygotowanych specjalnie na tę okoliczność potraw charakterystycznych dla państw, do których niebawem zrealizowane zostaną wyjazdy.  Niektórzy uczestnicy, aby mieć możliwość udziału w szkoleniu łączyli się zdalnie.  Szkolenie kulturowe to pierwsze z dwóch zaplanowanych w ramach projektu działań mających na celu przygotowanie uczestników projektu do wyjazdów edukacyjnych. Drugą formą są grupowe szkolenia z języka angielskiego, które obecnie trwają.

Realizowany projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.