POWER job shadowing na Malcie

Od 14 do 18 czerwca dwa dwuosobowe zespoły z Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości wzięły udział w job shadowing na Malcie. Instytucją przyjmującą była Międzynarodowa Szkoła Językowa International House Malta. Izabela Magierowska i Anna Korzeniowska miły okazję przyjrzeć się pracy Office Administrator, poznały metody pracy zagranicznego biura w tym sposoby rejestrowania i rekrutacji studentów oraz organizację pracy instytucji. Zespół w składzie Beata Napierała i Marek Mika obserwował pracę Głównego Dyrektora International House Malta Raya Spiteri. Częścią edukacyjną podczas wizyty na Malcie była również wizyta studyjna w Life Long Lerning Center podczas której uczestnicy poznali proces transformacji instytucji z pracy stacjonarnej na zdalną.

Kadra KSWP w trakcie pobytu szlifowala również umiejętności komunikacji w języku angielskim a także kompetencje społeczne i zawodowe. Poznała dzidzictwo kulturowe i narodowe Malty.

Pobyt na Malcie był świetną lekcją zawodu, okazją do zdobycia nowych doświadczeń i znajomości poprzez pracę z życzliwymi i pomocnymi ludźmi.

Dziękujemy International House Malta za miłe przyjęcie i wymianę dobrych praktyk.