Rezultaty projektu „Wolontariat wart ZACHODU!”

Ostatni etap projektu „Wolontariat wart ZACHODU!” opracowywanie rezultatów już za nami. W tym celu w dniu 18.11.2021 r. zorganizowano spotkanie uczestników projektu, którzy odbyli szkolenia do Portugalii, Hiszpanii, Włoch oraz Norwegii. Podczas spotkania dyskutowano na temat poznanych aspektów mających wpływ na promowanie wolontariatu, angażowanie wolontariuszy oraz wymieniono doświadczenia dotyczące procesów zarządzania wolontariatem w odwiedzanych krajach Europy.

Szkolenia oraz wymiana doświadczeń posłużyła do stworzenia rezultatów projektu, które udostępniane będą wszystkim odbiorcom nieodpłatnie tj.:

  • Broszura informacyjna „Wolontariat wart ZACHODU!”
  • Film promujący wolontariat z udziałem osób z odwiedzanych krajów

Rezultaty zostaną upowszechnione m.in. na strona projektu, stronie internetowej KSWP, elektronicznej platformie  na rzecz uczenia się dorosłych EPALE, w mediach społecznościowych (np. Facebook, portale info). KSWP i uczestnicy projektu będą również upowszechniać wyniki projektu podczas spotkań, konferencji, targów, czy imprezach plenerowych. 

 

Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w artykule zawartość merytoryczną.