Szkolenie w Polsce dotyczące osób 50 + w ramach projektu „Aktywny senior” program Erasmus+

W Końskich w dniach 29.06 – 02.07.2021 r. odbyło się spotkanie szkoleniowe dla partnerów projektu „Aktywny senior”. Szkolenie odbyło się w formie mieszanej. Na miejscu spotkaliśmy się z Partnerami z Czech z instytucji GLAFKA s.r.o., natomiast Partnerzy z Hiszpanii z instytucji NEOTALENTWAY połączyli się za pomocą platformy internetowej. Dyskutowaliśmy na temat seniorów w Polsce oraz w powiecie koneckim. Uczestnicy poznali formy kształcenia i zajęcia dla grupy 50+ oraz metody samokształcenia osób 50+. W ramach szkolenia odwiedzili nas goście z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Końskich Pani Teresa Dunajska, Pani Elżbieta Bilska i Pani Barbara Zenka. Panie opowiedziały o działalności oraz zajęciach prowadzonych w ramach Uniwersytetu, przyniosły wykonane przez siebie prace oraz zdjęcia. Uczestnicy obejrzeli również filmiki z zajęć i występów
z udziałem koneckich seniorów.  

Teraz czeka nas praca nad rezultatami projektu oraz ostatnie już spotkanie podsumowujące projekt u partnerów w Czechach.