Szkolenie z przygotowania językowego w ramach projektu „e-Aktywni – dostęp do technologii cyfrowych”

Uczestnicy projektu „e-Aktywni – dostęp do technologii cyfrowych” zakończyli szkolenie z przygotowania językowego na którym doskonalili wiadomości i słownictwo w języku angielskim w zakresie edukacji osób dorosłych. Uczestnicy zapoznali się również ze słownictwem związanym z obecnie panującą sytuacją na świecie dotyczącą COVID-19. Szkolenie odbyło się w okresie od 22.03.2021r. do 26.04.2021 r. w siedzibie KSWP i prowadzone było w formie ćwiczeń. Pracownicy z biur zamiejscowych mieli możliwość udziału w zajęciach zdalnie.  Szkolenie językowe to druga forma działań mających na celu przygotowanie uczestników projektu do wyjazdów edukacyjnych. Mamy nadzieję, że obecna sytuacja pozwoli nam niebawem wyruszyć na zagraniczne szkolenia, które pozwolą nam zapoznać się z tematyką dotyczącą wykorzystania nowych technologii przez osoby dorosłe w Niemczech, Danii, Szwecji i na Malcie.

Realizowany projekt jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.