Szkolenia Finansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Oferta obejmuje zarówno organizację kursów jak i przygotowanie wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Dofinansowanie od 80 % do 100%.

Środki KFS można przeznaczyć na

  • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,

  • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,

  • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,

  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Zadzwoń – 41 260 46 43