Realizujemy szkolenia w oparciu o Trójstronne umowy szkoleniowe (umowa zawarta pomiędzy starostą, pracodawcą i KSWP).

Możliwość sfinansowania przez urząd pracy szkolenia dla osób bezrobotnych, zamówionego przez pracodawcę. Szkolenie dostosowane do potrzeb pracodawcy, który w ramach wsparcia zobowiązuje się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym szkoleniu.

Szczegółowe informacje 41 260 46 62 lub 41 260 46 60