Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

AktualnościNieczynne biuro w Łodzi

Data dodania: 02.07.2020 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.
Czytaj więcej


Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 z województwa łódzkiego

Data dodania: 24.06.2020 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Pomoc udzielana jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.
Czytaj więcej


Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

Data dodania: 24.06.2020 / Autor: Przemysław Sipika
Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.
Czytaj więcej


Nieczynne biuro w Łodzi

Data dodania: 23.06.2020 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniu 25.06.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.
Czytaj więcej


Zmiana godzin pracy KSWP

Data dodania: 23.06.2020 / Autor: Przemysław Sipika
Uprzejmie informujemy, że w terminie 01.07 – 31.08.2020 r. KSWP będzie czynne w godzinach 7.00 – 15.00.
Czytaj więcej


Nieczynne biuro w Łodzi-23-06

Data dodania: 19.06.2020 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniu 23.06.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.
Czytaj więcej


Nieczynne biura KSWP

Data dodania: 09.06.2020 / Autor: Przemysław Sipika
W dniu 12.06.2020 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.
Czytaj więcej


Nieczynne biuro w Piotrkowie Trybunalskim

Data dodania: 09.06.2020 / Autor: Przemysław Sipika
W dniu 10.06.2020 roku biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPSW.08.05.01-26-0063/19 z dnia 08.06.2020 r. dotyczące wyboru Wykładowców/trenerów do przeprowadzenia szkoleń (kody CPV: 80500000-9)

Data dodania: 08.06.2020 / Autor: Przemysław Sipika
w ramach Projektu „Moje kompetencje moja przyszłość” RPSW.08.05.01-26-0063/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
Czytaj więcej


COVID-19: Skorzystaj z naszych usług doradczych

Data dodania: 29.05.2020 / Autor: Mateusz Kania
Przedsiębiorco! Twoja firma została dotknięta skutkami stanu epidemii COVID-19? Aplikujesz o Voucher na realizację usługi doradczej? Zapraszamy do współpracy!
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce