Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

AktualnościNieczynne biuro KSWP w Końskich

Data dodania: 22.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane
W dniu 23.06.2021 r. biuro KSWP w Końskich będzie nieczynne dla interesantów.
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty

Data dodania: 21.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 16/RPSW.08.05.04-26-0012/20, dotyczącego wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkolenia wstępnego/instruktażu ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 100 osób kierowanych na staże zawodowe - uczestników/uczestniczek projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)”, dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/08.05.03-26-0122/19 z dnia 11.06.2021 r.

Data dodania: 11.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/08.05.03-26-0122/19 z dnia 11.06.2021 r.

Data dodania: 11.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/08.05.03-26-0122/19 z dnia 10.06.2021 r.

Data dodania: 10.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty

Data dodania: 10.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 14/RPSW.08.05.04-26-0012/20, dotyczącego zakupu i dostawy sprzętu elektrycznego niezbędnego do modernizacji instalacji elektrycznej w pracowniach szkolnych Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)”, dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 09.06.2021 r.

Data dodania: 09.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkolenia wstępnego w zakresie BHP dla 100 uczniów/uczennic kierowanych na staże zawodowe (kod CPV: 80550000-4)
Czytaj więcej


Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Biznesplanów złożonych w biurze projektu w Starachowicach

Data dodania: 08.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
Ostateczne wyniki oceny Biznesplanów złożonych w biurze projektu w Starachowicach w ramach naboru dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Giełda dotacji” realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Czytaj więcej


Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Biznesplanów złożonych w biurze projektu w Końskich

Data dodania: 08.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
Ostateczne wyniki oceny Biznesplanów złożonych w biurze projektu w Końskich w ramach naboru dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Giełda dotacji” realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Czytaj więcej


Ostateczne wyniki oceny merytorycznej Biznesplanów złożonych w biurze projektu w Kielcach

Data dodania: 08.06.2021 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
Ostateczne wyniki oceny Biznesplanów złożonych w biurze projektu w Kielcach w ramach naboru dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Giełda dotacji” realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce