Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Do 3,5 mln zł dotacji dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego

Data dodania: 07.09.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z Łodzi ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) zamierzające realizować projekty w granicach administracyjnych województwa łódzkiego.

I.           Podstawowe informacje dotyczące naboru

 • Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
 • Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (dla mikro i małych przedsiębiorstw) lub 45% (dla średnich przedsiębiorstw);
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 3,5 mln zł;
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł;
 • Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

-        wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R,

-        wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje (wdrażane w ramach projektu innowacyjne rozwiązanie nie może być stosowane
w województwie łódzkim dłużej niż 3 lata).

 • Preferencjami objęto m.in. projekty:

-        wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego,

-        realizowane na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI),

-        realizowane na obszarze wiejskim,

-        zakładające wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie,

-        innowacyjne.

II.          Wydatki, jakie można sfinansować w ramach projektu:

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w szczególności:

-        zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanychdo środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,

-        zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją, zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych,

-        zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii,

-        zakup materiałów i robót budowlanych,

-        dzierżawa lub najem instalacji lub maszyn w formie leasingu finansowego.

 • szacunkowe koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat;

III.        Limity wydatków ujętych w projekcie

 • wydatki poniesione na przygotowanie projektu (kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych projektu);
 • wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą (kwalifikowalne do wysokości
  5% wydatków kwalifikowalnych projektu);
 • wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej (kwalifikowalne
  do wysokości 30 % wydatków kwalifikowalnych projektu).

IV.       Termin naboru: od 16 października 2017 r. do 9 listopada 2017 r.

 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

 

Kontakt:

KSWP Piotrków Trybunalski, telefon: 44 647 48 08

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

29.09.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który...

Czytaj więcej

E - Doradztwo - możliwości finansowania twojego biznesu

27.09.2022

Nie musisz wychodzić z domu, nie ponosisz kosztów dojazdu! Skorzystaj z nowej usługi KSWP e – Doradztwo

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce