Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinansowanie na ochronę obiektów kultury i dziedzictwa narodowego

Data dodania: 08.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o planowanym naborze wniosków w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalnei kulturowe”, działanie 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. O dofinansowanie mogą ubiegać jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje kultury, z wyłączeniem państwowych instytucji kultury oraz współprowadzonych przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

I. W ramach konkursu wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu:

- zachowania i zabezpieczenia obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych (w tym: konserwacja,  renowacja, rewaloryzacja oraz zabezpieczenie tych obiektów przed zagrożeniami wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia) wraz z dostosowaniem do funkcji turystycznych lub prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej.  Obiekty muszą być wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

- rozwoju zasobów kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kulturowego, w tym rozbudowa, przebudowa obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej oraz zagospodarowanie ich otoczenia wraz z dostosowaniem tych obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym działalności gospodarczej;

- zakupu wyposażenia oraz konserwacji muzealiów, materiałów archiwalnych, starodruków itp.;

- promocji dziedzictwa kulturowego regionu wraz z tworzeniem i promocją produktów tradycyjnych i regionalnych oraz kompleksowych produktów turystycznych (w tym tworzenie szlaków kulturowych). Działania informacyjno-promocyjne będą wspierane jedynie jako element szerszego działania w ramach projektu.

 

II. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 mln PLN

 

III. Poziom dofinansowania wynosi:

 - dla projektów rewitalizacyjnych które są/będą ujęte w Programach Rewitalizacji: 95% (wydatków kwalifikowanych),

 - dla projektów nierewitalizacyjnych: 85% (wydatków kwalifikowanych),

 - dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z zapisami Rozporządzenia o pomocy inwestycyjnej na kulturę ale  nie więcej niż 85 % (wydatków kwalifikowanych).

 

IV. Planowany termin naboru wniosków: od 30.03.2018 roku do 23.04.2018 roku.

 

Specjaliści  KSWP w zakresie pozyskiwania dofinansowania są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

Kontakt:

telefon: 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce