Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinasowanie na podniesienie jakości kształcenia zawodowego (m.in. realizacja staży i praktyk, doposażenie szkół, zwiększanie kompetencji uczniów/nauczycieli)

Data dodania: 08.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o planowanych naborach wniosków z RPO WŚ w ramach poddziałań: - 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, - 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Celem konkursów jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.

I. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

- szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,

- placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia   zawodowego i ich organy prowadzące,

- szkoły policealne różnego typu i ich organy prowadzące,

- pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,

- jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne, partnerzy społeczno – gospodarczy.

 

Projekty muszą być skierowane do grup docelowych z terenu:

- Dla podziałania: 8.5.1 – Obszar OSI obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze obejmujące  miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna i Starachowice,

- Dla podziałania: 8.5.4 - teren Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

II. Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

- Realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawców.

- Realizacja dualnego systemu kształcenia i szkolenia - teoria + praktyka.

- Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym (z pracodawcami / przedsiębiorcami).

-Realizacja kompleksowych programów doradztwa zawodowego (oparta na współpracy różnych instytucji).

- Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

- Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się.

- Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół/placówek kształcenia zawodowego.

- Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

- Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych (przygotowanie szkół zawodowych do pełnienia funkcji CKZiU dla określonej branży/zawodu lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU, wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania  CKZiU).

 

III. Planowany termin naboru wniosków: od 30.03.2018 roku do 16.04.2018 roku.

IV. Poziom dofinansowania: wynosi 95% (wydatków kwalifikowanych).

 

KSWP jako jeden z członków Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej zaprasza do współpracy.

Specjaliści KSWP w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

 

Kontakt:

telefon: 41 375 14 55 lub 41 260 46 14

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce