Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinasowanie na podniesienie jakości kształcenia zawodowego (m.in. realizacja staży i praktyk, doposażenie szkół, zwiększanie kompetencji uczniów/nauczycieli)

Data dodania: 08.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o planowanych naborach wniosków z RPO WŚ w ramach poddziałań: - 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, - 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Celem konkursów jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych.

I. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

- szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,

- placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia   zawodowego i ich organy prowadzące,

- szkoły policealne różnego typu i ich organy prowadzące,

- pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,

- jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne, partnerzy społeczno – gospodarczy.

 

Projekty muszą być skierowane do grup docelowych z terenu:

- Dla podziałania: 8.5.1 – Obszar OSI obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze obejmujące  miasta: Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna i Starachowice,

- Dla podziałania: 8.5.4 - teren Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

II. Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

- Realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawców.

- Realizacja dualnego systemu kształcenia i szkolenia - teoria + praktyka.

- Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym (z pracodawcami / przedsiębiorcami).

-Realizacja kompleksowych programów doradztwa zawodowego (oparta na współpracy różnych instytucji).

- Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

- Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się.

- Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół/placówek kształcenia zawodowego.

- Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

- Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych (przygotowanie szkół zawodowych do pełnienia funkcji CKZiU dla określonej branży/zawodu lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU, wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania  CKZiU).

 

III. Planowany termin naboru wniosków: od 30.03.2018 roku do 16.04.2018 roku.

IV. Poziom dofinansowania: wynosi 95% (wydatków kwalifikowanych).

 

KSWP jako jeden z członków Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej zaprasza do współpracy.

Specjaliści KSWP w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych są do Państwa dyspozycji.

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku.

 

Kontakt:

telefon: 41 375 14 55 lub 41 260 46 14

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu naboru Biznesplanów dla...

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z tym iż dzień 30.04.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce