Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje dla przedsiębiorców z powiatu buskiego

Data dodania: 07.09.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” ogłosiła nabór wniosków współfinansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Przedsięwzięcie I.1.1. „Wspieranie inicjatyw gospodarczych w istniejących mikro i małych przedsiębiorstwach”. Nabór wniosków rozpocznie się 18 września br. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa działające na terenie gmin objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), tj.: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica.

I.           Informacje dotyczące naboru

  • Wnioskodawcy: mikro i małe przedsiębiorstwa;
  • Maksymalna wysokość wsparcia: 150 000,00 zł;
  • Poziom dofinansowania: 70% (refundacja kosztów kwalifikowanych);
  • Preferencjami objęto:

-        operacje zakładające utworzenie nowych miejsc pracy,

-        wnioski przewidujące mniejszy niż wymagany poziom dofinansowania,

-        operacje wykorzystuje innowacyjne rozwiązania,

-        operacje mające wpływ na sytuację osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy, określone w LSR jako defaworyzowane, którymi są: osoby do 35. roku życia (w tym po raz pierwszy wchodzące na rynek pracy), osoby 45+ oraz osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne),

-        inwestycje mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne,

-        operacje służące rozwojowi branży turystycznej i okołoturystycznej

II.          Wydatki, które można sfinansować w ramach operacji

  • zakup robót budowlanych lub usług,
  • adaptację lokalu,
  • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
  • środki transportu,
  • inne niezbędne wydatki, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu
  • oraz racjonalne.

III.        Termin naboru: od 18 września 2017 roku do 2 października 2017 roku


Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Staszów, telefon: 15 864 53 71

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Informacja o wyborze oferty (8/8.5.4/2021)

16.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 8/8.5.4/2021, dotyczącego...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla...

15.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza nabór Biznesplanów o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (12/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 12/RPSW.08.05.04-26-0012/20,...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce