Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacje na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczych na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”

Data dodania: 02.09.2019 / Autor: Przemysław Sipika

Od 2 września br. prowadzone są dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W pierwszym konkursie o bezzwrotną dotację w wysokości 70 tys. zł mogą ubiegać się osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą. W drugim konkursie aplikować mogą mikro i małe przedsiębiorstwa. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 80 900,00 zł (refundacja poniesionych nakładów inwestycyjnych). Konkursy dedykowane są dla przedsięwzięć realizowanych na obszarze gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec.

Najważniejsze informacje poniżej.

I. Podejmowanie działalności gospodarczej

  • Wnioskodawcy: osoby fizyczne;
  • Wysokość i poziom wsparcia:  premia w wysokości 70 tys. zł., wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach:
    80 i 20 %.

II. Rozwój działalności gospodarczej

  • Wnioskodawcy: podmioty prowadzące działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo);
  • Minimalna wartość projektu: całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł;
  • Wysokość wsparcia: do 80 900,00 zł;
  • Poziom dofinansowania: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych.

WARUNKI OGÓLNE

  • Dotację można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów zakupu:

- robót budowlanych lub usług,

- oprogramowania komputerowego oraz patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

- nowych maszyn lub wyposażenia,

- środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych,

- innych niezbędnych wydatków, które są uzasadnione zakresem inwestycji i niezbędne do osiągnięcia jej celu.

  • Terminy naborów wniosków: do 16 września 2019 roku.

 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Szydłowiec, telefon 48 617 13 49

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 260 46 16

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

10.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce