Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nabór dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do udziału w projekcie ,,Pakty Zatrudnieniowe w Polsce”

Data dodania: 31.01.2018 / Autor: Przemysław Sipika

W związku z realizacją PAKTÓW ZATRUDNIENIOWYCH W POWIECIE KONECKIM Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia do udziału w projekcie

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia 01.02.2018r. do dnia 14.02.2018r.

Wszystkie zainteresowane osoby w celu zgłoszenia chęci do uczestnictwa w projekcie proszone są o wypełnienie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO i dostarczenie go do Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich (sekretariat pok.18).

Osoby bezrobotne powyżej 50r.ż. chcące podjąć pracę zapraszamy do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce”.

Na potrzeby projektu osoby bezrobotne będą uczestnikami wdrażania innowacyjnego narzędzia aktywizacji zawodowej JOBfirma, gdzie wszyscy będą kształtować i rozwijać swoje kompetencje osobiste i zawodowe oraz uczestniczyć w szkoleniach, stażach lub innych formach aktywizacji zawodowej i społecznej. Każdy zostanie objęty indywidualną opieką i wsparciem w celu powrotu na rynek pracy.

Wymagania wobec kandydata obejmują łącznie trzy konieczne warunki:

 1. osoba zarejestrowana w PUP w Końskich jako osoba bezrobotna,
 2. osoba jest w wieku powyżej 50 roku życia,
 3. osoba posiadająca ustalony II profil pomocy.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10-12 osób bezrobotnych wyłonionych w drodze postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja do udziału w projekcie będzie dwuetapowa:

 1. Ocena formalno-merytoryczna na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych, pod kątem wymagań projektowych.
 2. Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, opierające się na wywiadzie pogłębionym oraz wspólnym wypełnieniu: arkusza profilującego, kwestionariusza oczekiwań i testu motywującego przez osobę zainteresowaną. Na rozmowy kwalifikacyjne zostanie zaproszonych 20-25 osób, których formularze rekrutacyjne zostały ocenione najwyżej podczas oceny formalno-merytorycznej. Przed rozmową kwalifikacyjną odbędzie się spotkanie dotyczące JOBfirmy.

 

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej www.konskie.praca.gov.pl oraz w siedzibach:  Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich,  Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich

 

 Do udziału w projekcie zapraszają CZŁONKOWIE PAKTU ZATRUDNIENIOWEGO:

 

 • Powiatowy Urzędu Pracy w Końskich      

 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich

 • Staropolski Związek Gmin i Miast-Końskie

 • Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Końskich

 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego
  w Końskich

 • Towarzystwo  Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”

 • TKN MEDIA

 • TYGODNIK KONECKI

 • Stowarzyszenie „Uniwersytet III Wieku - Aktywni”

 • Komenda Powiatowa Policji w Końskich

 

Szczegółowe zasady naboru grupy odbiorców projektu zostały określone w Regulaminie Rekrutacji.

 

Wszelkich informacji na temat projektu można uzyskać:

 • w PUP Końskie pok. 26 lub pod nr telefonu: 41 260 43 62 wew. 210
 • w Biurze Paktu Zatrudnieniowego, które mieści się w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich przy ul. Stanisława Staszica 2A pok. 22
 • lub pod numerem telefonu 789 026 637

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a Liderem projektu jest Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp.

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce