Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

PARP przeznaczy 320 mln zł na wsparcie kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej

Data dodania: 13.05.2016 / Autor: Przemysław Sipika

Nawet 20 mln zł unijnego dofinansowania mogą otrzymać małe i średnie firmy z Polski Wschodniej, które w ramach konsorcjów będą tworzyć produkty sieciowe. O zakresie wsparcia i zasadach ubiegania się o pieniądze będzie można dowiedzieć się podczas cyklu spotkań zainicjowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

20 kwietnia ruszył nabór do konkursu „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wspierane będzie tworzenie kompleksowych, konkurencyjnych marek (produktów sieciowych) w określonych blokach tematycznych, np. historia, edukacja, kultura, wpisujących
się w obszar regionalnych inteligentnych specjalizacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsięwzięcia integrujące działalność małych i średnich przedsiębiorstw
w obrębie konsorcjów (minimum 10 firm). Każdy projekt powinien zawierać spójną koncepcję budowania marki uwzględniającej istniejące na terenie Polski Wschodniej atrakcje, miejsca, obiekty i inne elementy, które mogą stać się podstawą aktywności konsorcjum. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia zakładające największy wpływ na aktywizację i rozwój małych i średnich firm oraz społeczności lokalnej, przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki oraz sprzyjające transformacji struktury gospodarczej na obszarach wiejskich. Dzięki uzyskanemu wsparciu konsorcja będą mogły przeprowadzić inwestycje początkowe
(m.in. nabycie nieruchomości, wyposażenie, prace budowlane), sfinansować działania informacyjno-promocyjne, a także wypracować standardy prowadzenia działalności (m.in. poprzez możliwość skorzystania z usług szkoleniowo-warsztatowych).

19 maja br. w godz. 11.00-14.00 odbędzie się spotkanie dla świętokrzyskich mśp. Na miejsce organizacji wydarzenia wybrany został Kielecki Park Technologiczny. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny tutaj. Zgłoszenia do konkursu „Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP” przyjmowane są do 28 czerwca br., dlatego warto wziąć udział w spotkaniu, by poznać szczegóły i rozwiać wszelkie wątpliwości. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków, regulamin konkursu i niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie www.popw.parp.gov.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: info@parp.gov.pl.

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce