Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich wznawia nabór formularzy rekrutacyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Data dodania: 29.03.2018 / Autor: Przemysław Sipika

Wszystkie zainteresowane osoby w celu zgłoszenia chęci do uczestnictwa w projekcie proszone są o wypełnienie FORMULARZA REKRUTACYJNEGO i dostarczenie go do Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich (sekretariat pok.18).

Osoby bezrobotne powyżej 50r.ż. chcące podjąć pracę zapraszamy do udziału w projekcie „Pakty Zatrudnieniowe w Polsce”.

Na potrzeby projektu osoby bezrobotne będą uczestnikami wdrażania innowacyjnego narzędzia aktywizacji zawodowej JOBfirma, gdzie wszyscy będą kształtować i rozwijać swoje kompetencje osobiste i zawodowe oraz uczestniczyć w szkoleniach, stażach lub innych formach aktywizacji zawodowej i społecznej. Każdy zostanie objęty indywidualną opieką i wsparciem w celu powrotu na rynek pracy.

Wymagania wobec kandydata obejmują łącznie trzy konieczne warunki:

 1. osoba zarejestrowana w PUP w Końskich jako osoba bezrobotna,
 2. osoba jest w wieku powyżej 50 roku życia,
 3. osoba posiadająca ustalony II profil pomocy.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10-12 osób bezrobotnych wyłonionych w drodze postępowania rekrutacyjnego.

Uwaga! Jeżeli liczba osób uczestniczących w projekcie będzie wykraczać poza 12 osób, osoba zainteresowana będzie wpisana na listę rezerwową. Zgodnie z art. 5 pkt 9 regulaminu rekrutacji „W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie (…) jej miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej”.

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie dwuetapowa:

 1. Ocena formalno-merytoryczna na podstawie złożonych formularzy rekrutacyjnych, pod kątem wymagań projektowych.
 2. Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, opierające się na wywiadzie pogłębionym oraz wspólnym wypełnieniu: arkusza profilującego, kwestionariusza oczekiwań i testu motywującego przez osobę zainteresowaną.

 

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej www.konskie.praca.gov.pl

Do udziału w projekcie zapraszają CZŁONKOWIE PAKTU ZATRUDNIENIOWEGO:

 

 1. Powiatowy Urzędu Pracy w Końskich      
 2. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich
 3. Staropolski Związek Gmin i Miast-Końskie
 4. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Końskich
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
 6. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich
 7. Towarzystwo  Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”
 8. TKN MEDIA
 9. TYGODNIK KONECKI
 10. Stowarzyszenie „Uniwersytet III Wieku - Aktywni”
 11. Komenda Powiatowa Policji w Końskich

 

Szczegółowe zasady naboru grupy odbiorców projektu zostały określone w Regulaminie Rekrutacji.

Wszelkich informacji na temat projektu można uzyskać:

 1. w PUP Końskie pok. 26 lub pod nr telefonu: 41 260 43 62 wew. 210
 2. w Biurze Paktu Zatrudnieniowego, które mieści się w Krajowym Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich przy ul. Stanisława Staszica 2A pok. 22  lub pod numerem telefonu 789 026 637

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a Liderem projektu jest Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp.

Podobne aktualności

Jak założyć własną firmę?

24.11.2021

Zapraszamy na darmowy webinar "Jak założyć własną firmę korzystając z mikropożyczki?" - pomoc dla województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/8.5.4/2021

22.11.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 60 uczestników zajęć...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (24/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

22.11.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 24/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce