Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

„Równość szans w biznesie - praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”

Data dodania: 15.03.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej realizują ogólnopolski projekt „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Fundusz Współpracy, Instytutem Spraw Publicznych oraz Fabryką Dobrych Praktyk. Okres realizacji: 01.12.2016r. – 31.07.2019r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Udział w projekcie: BEZPŁATNY

Cel projektu Dostosowanie wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość w biznesie" narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników), które zostanie przetestowane w 40 przedsiębiorstwach i wdrożone w 360 przedsiębiorstwach. Narzędzie dla dużych przedsiębiorstw jest dostępne na stronie www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl.

Uczestnicy projektu
Do udziału w projekcie zapraszamy średnie przedsiębiorstwa i ich pracowników, głównie kadrę zarządzającą wyższego i średniego szczebla - osoby mające wpływ na politykę zatrudnienia w firmie, podnoszenie kompetencji i rozwój pracowniczy.
Średnie przedsiębiorstwo – definiowane jako przedsiębiorstwo, w którym pułap liczbowy średniorocznie zatrudnionych pracowników w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat, wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynosi od 50 do 249 osób).

Działania w projekcie

ETAP I PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY – 45 WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH

Uczestnicy wywiadów: właściciele, dyrektorzy, specjaliści ds. HR, CRS, szkoleń średnich przedsiębiorstw oraz eksperci/ ekspertki


Cel badania: określenie specyfiki średnich firm i czynników wpływających na wdrażanie działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, poznanie opinii oraz diagnozę potrzeb średnich przedsiębiorstw w zakresie wdrażania rozwiązań równościowych.

ETAP II OPRACOWANIE NARZĘDZIA BADAWCZEGO

1. Opracowanie narzędzia (część informacyjna, część szkoleniowa) – eksperci
2. Powołanie Rady Programowej – przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; środowiska naukowego, środowiska biznesu

Cel: wypracowanie narzędzia dostosowanego do potrzeb średnich przedsiębiorstw w zakresie wspierania równości szans kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – praktyczne wskazówki i działania, wzory dokumentów i regulaminów – do bezpośredniego zastosowania, w tym wersja e-learningowa

ETAP III PRZEPROWADZENIE PILOTAŻU- SEMINARIA DLA 40 PRZEDSIĘBIORSTW

Uczestnicy pilotażu: właściciele, dyrektorzy, specjaliści ds. HR, CRS, szkoleń, specjaliści z działów współpracujących oraz osób pełniących te funkcje w średnich przedsiębiorstwach
Cel pilotażu: przetestowanie nowego narzędzia, wypracowanie rekomendacji w zakresie modyfikacji narzędzia
Program seminariów: audyt równościowy firmy, dobre praktyki, planowanie działań równościowych (harmonogram, zasoby), realizacja działań (zaangażowanie osób decyzyjnych, komunikacja wewnętrzna, ich ocena), ocena treści e-learningowych narzędzia
(2 dni x 8 godzin); (8 pilotaży x 15 osób)
Uczestnicy otrzymają: wyżywienie, materiały szkoleniowe i opiekę trenerską.

ETAP IV OPRACOWANIE NARZĘDZIA DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Cel: wypracowanie finalnej wersji narzędzia dostosowanego do potrzeb średnich przedsiębiorstw w zakresie wspierania równości szans kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – praktyczne wskazówki i działania, wzory dokumentów i regulaminów –do bezpośredniego zastosowania, w tym wersja e- learning.

ETAP V PRZEPROWADZENIE SEMINARIÓW WDROŻENIOWYCH – 360 PRZEDSIĘBIORSTW

Uczestnicy seminariów: właściciele, dyrektorzy, specjaliści ds. HR, CRS, szkoleń, specjaliści z działów współpracujących oraz osób pełniących te funkcje w średnich przedsiębiorstwach (po 2 os. z 1 przedsiębiorstwa)
Cel seminariów: wzrost kompetencji kadry średnich przedsiębiorstw w zakresie kwestii równościowych, wdrożenie narzędzia wspierającego równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych
Program seminariów: audyt równościowy firmy, dobre praktyki, planowanie działań równościowych (harmonogram, zasoby), realizacja działań (zaangażowanie osób decyzyjnych, komunikacja wewnętrzna, ich ocena), ocena treści e-learningowych narzędzia(1 dzień x 8 godzin);(48 seminariów x 15 osób)
Uczestnicy otrzymają: wyżywienie, materiały szkoleniowe i opiekę trenerską.
W seminariach nie mogą brać udziału przedsiębiorstwa uczestniczące w pilotażu

ETAP VI WDROŻENIE DZIAŁAŃ RÓWNOŚCIOWYCH W 360 ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Zakres działań: Średnie przedsiębiorstwa wdrażają/inicjują działania równościowe w 2 miesiące od udziału w seminarium
Wsparcie: 3 godziny indywidualnego doradztwa merytorycznego trenera dla każdego przedsiębiorstwa; stały kontakt z opiekunką ds. wdrożenia

ETAP VII OPRACOWANIE PODRĘCZNIKA DOBRYCH PRAKTYK

Zakres: dobre praktyki, antydyskryminacyjną i równościową analizę prawną, aktualne dane statystyczne dla średnich firm, kontekst kulturowy dot. kobiet w biznesie, rekomendacje i wytyczne na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w średnich firmach, korzyści biznesowe.
Podręcznik - część informacyjna i szkoleniowa (publikacja i wersja CD) Materiały będą w formie edytowalnej, gotowej do wykorzystania.
ETAP VIII Upowszechnianie rezultatów projektu
Zakres działań: organizacja 2 edycji konkurs na dobre praktyki w średnich firmach; promocja dobrych praktyk firm w mediach.

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce