Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Aktualności medialneInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty prowadzonego postępowania nr 13/8.5.4/2021,

Data dodania: 26.10.2021 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 13/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz dostawy książek/podręczników stanowiących materiały szkoleniowe dla 6 uczestników kursu „Obsługa agregatów tynkarskich” oraz dla 6 uczestników kursu „Monter suchej zabudowy” organizowanych w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)”, wpłynęły 4 oferty poprawne pod względem formalnym. W wyniku oceny złożonych ofert dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 18/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 17.09.2021 r.

Data dodania: 27.09.2021 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dotyczącego wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Kurs rysunku dla architektów - podstawowy” dla uczestników projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT (projekty konkursowe).
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 27.09.2021 r. dotyczące wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Kurs rysunku dla architektów - podstawowy” (kod CPV: 80500000-9; 80510000-2)

Data dodania: 27.09.2021 / Autor: Przemysław Sipika
w ramach Projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT (projekty konkursowe).
Czytaj więcej


Skrócony czas pracy biura w Starachowicach w dn. 16.09.2021r.

Data dodania: 16.09.2021 / Autor: Przemysław Sipika
W dniu 16 września 2021 Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Starachowicach będzie czynne do 14:30
Czytaj więcej


Ponowne rozpoczęcie naboru do projektu: „Pożyczka dla MŚP 2”

Data dodania: 31.08.2021 / Autor: Przemysław Sipika
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 27.08.2021 r. ponownie rozpoczyna nabór do projektu „Pożyczka dla MŚP 2”. Wsparcie jest przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu województwa świętokrzyskiego.
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 07.06.2021 r. dotyczące wykonania prac remontowo-budowlanych w pracowniach szkolnych w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach wraz z zapewnieniem materiałów (kody CPV: 44190000-8, 45400000-1)

Data dodania: 07.06.2021 / Autor: Przemysław Sipika
w ramach Projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT (projekty konkursowe).
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 02.06.2021 r. dotyczące zakupu i dostawy sprzętu elektrycznego niezbędnego do modernizacji instalacji elektrycznej w pracowniach szkolnych Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach (kody CPV: 31210000-1, 31680000-6, 44320000-9)

Data dodania: 02.06.2021 / Autor: Przemysław Sipika
w ramach Projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT (projekty konkursowe).
Czytaj więcej


W dniu 04.06.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Data dodania: 01.06.2021 / Autor: Przemysław Sipika
Za utrudnienia przepraszamy.
Czytaj więcej


Wyniki oceny merytorycznej Biznesplanów złożonych w biurze projektu w Starachowicach

Data dodania: 26.05.2021 / Autor: Przemysław Sipika
Wstępne wyniki oceny Biznesplanów złożonych w biurze projektu w Starachowicach w ramach naboru dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Giełda dotacji” realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Czytaj więcej


Wyniki oceny merytorycznej Biznesplanów złożonych w biurze projektu w Końskich

Data dodania: 26.05.2021 / Autor: Przemysław Sipika
Wstępne wyniki oceny Biznesplanów złożonych w biurze projektu w Końskich w ramach naboru dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Giełda dotacji” realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce