Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

UWAGA!!! Refundacja do 100% kosztów kwalifikowanych na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną

Data dodania: 15.03.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska - GRYF”, działające na terenie gmin: Jędrzejów, Małogoszcz, Sędziszów, Imielno, Nagłowice, Oksa, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław, ogłosiło dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

O wsparcie mogą się ubiegać osoby prawne z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR - spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach w/w poddziałania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 z późń zm.).

 

I. Nabory wniosków:

1.2.1 Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb przedstawicieli grup defaworyzowanych

1.3.1 Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 

II. Termin naboru wniosków o przyznanie pomocy można składać do 30 marca 2017 r.

 

III. Forma wsparcia: refundacja w wysokości maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych, maksymalna wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 złotych.

 

IV. Zakres tematyczny operacji: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

Specjaliści KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Tel: 41 375 14 55, 41 260 46 63

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

24.01.2020

W dniu 15 stycznia 2020 r. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę powierzenia i...

Czytaj więcej

Dofinansowanie szkoleń w ramach KFS w powiecie koneckim

23.01.2020

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w dniach od 22.01.2020 r. do 07.02.2020 r. w powiecie koneckim będzie...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Piotrkowie Trybunalskim

21.01.2020

W dniu 22 stycznia 2020 r. (środa) biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce