Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space

Data dodania: 07.11.2018 / Autor: Przemysław Sipika

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w październiku 2018 r, wzięło udział w projekcie pod nazwą "Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space " we współpracy z Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa i Fundacją British Council z Warszawy. Projekt był formą mobilności ponadnarodowej służący wymianie doświadczeń związanych z „dobrymi praktykami” stosowanymi w Chorwacji i zapoznaniem się z najlepszymi praktykami i rozwiązaniami oferowanymi przez miasto Szybenik w obszarze związanym z rewitalizacją społeczną, planowaniem przestrzennym oraz rozwojem przedsiębiorczości.

Miasto Sibenik, Departament Ekonomii Przedsiębiorczości i Rozwoju Miasta - to instytucja wspierająca rozwój przedsiębiorczości, podejmowanie współpracy dotyczącej rozwiązywania problemów społecznych, wdrażania programów krajowych a także unijnych, tworzenia nowych miejsc pracy i przestrzeni dla rozwoju przedsiębiorstw, wspierania lokalnej społeczności. Promuje postawy przedsiębiorcze, wspiera rozwój kapitału ludzkiego, działa na rzecz innowacyjności przedsiębiorstw, podejmuje również szereg inicjatyw mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób potrzebujących wsparcia, nawiązuje współprace o charakterze ponadnarodowym realizując wspólne działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz działania mające na celu transfer i wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, zarządza przestrzeniami publicznymi, zajmuje się rewitalizacją miasta, która sprzyja przyciąganiu społeczności do miasta, zapobiega wyludnieniu miasta, zarządza kulturą, turystyką, planuje innowacje i politykę przestrzenna miasta.

Wizyta oodbyła się w wyremontowanych i zmodernizowanych fortach w Sibenik (St. John, St. Michael, Barone). Uzyskano wiedzę na temat nowoczesnych technik, które można używać podczas zwiedzania przez turystów fortu m.in. użycie tabletów ze słuchawkami jako narzędzi opowiadających historię fortu. Na tablecie zwiedzający zaznaczają punkty, które są oznakowane w różnych miejscach wokół fortu
i wysłuchują historycznej opowieści. Dodatkowo została przedstawiona prezentacja dotycząca renowacji fortu, możliwości pozyskania środków finansowych, sposobu realizacji projektu itp. Uczestnicy projektu byli, także w Urbani Centar gdzie zostały przedstawione przykłady projektów unijnych rewitalizacji przestrzeni starego miasta z zachowaniem kultury miasta, turystycznego potencjału, zagospodarowania przestrzennego miasta, możliwości wprowadzenia innowacji przyczyniających się do rozwoju miasta. Działania prowadzące przez organizację służą zapobieganiu wyludnianiu się centrów miast, wzmacniania partycypacji mieszkańców w decydowaniu o kształtowaniu przestrzeni publicznych oraz pozyskiwaniu środków finansowych na różnego typu przedsięwzięcia itp.

Dodatkowo przeprowadzono spotkanie w siedzibie lokalnych organizacji pozarządowych, które zajmują się rozwojem społecznym, integracją społeczną oraz wspierają aktywizację mieszkańców miasta. Polskie organizacje zaprezentowały swoje możliwości i podzieliły się z chorwackimi własnym doświadczeniem w postaci prezentacji multimedialnych i filmów poglądowych realizowanych projektów. Omawiane zagadnienia dotyczyły wsparcia w prowadzeniu polityki gospodarczej, w odniesieniu do przestrzeni o kluczowym znaczeniu społecznym, udziału przy opracowaniu i wdrażaniu programów/dokumentów dotyczących polityki gospodarczej, przedsiębiorczości, w wykorzystaniu metod wzmacniania gospodarczych funkcji przestrzeni publicznej
oraz wdrażaniu rozwiązań wspierających lokalny biznes.

Instytucja Przyjmująca zabrała także uczestników projektu na wycieczkę krajobrazową po Alei St. Anthony – miejsce spacerów (ścieżki rowerowe, krajobrazowe, ścieżki zdrowia, miejsce do joggingu itp.), która była poddana renowacji ze środków UE. Dodatkowo uczestnicy projektu mogli obejrzeć ostatni, czwarty fort Sibenika, który w tym roku zostanie odrestaurowany i będzie otwarty dla zwiedzających.

Uczestnicy projektu mogli również zapoznać się z pracą Agencji Rozwoju, która pełni funkcję instytucji publicznej. Można było posłuchać o ciekawych rozwiązaniach rewitalizacji miasta Sibenik (ścieżki rowerowe, parki linowe, parki krajobrazowe, tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, stwarzanie dogodnych i atrakcyjnych miejsc dla wypoczynku turystów i mieszkańców miast itp.). Dodatkowo zwiedzano laboratorium przemysłu metalurgicznego utworzonego w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości.

Reasumując program wizyty na Chorwacji, Sibenik był ciekawym doświadczeniem inspirującym do dalszych projektów. Udział w projekcie był możliwością pozyskania przez KSWP umiejętności i doświadczeń, które wykorzystywane zostaną do poprawy inicjatyw efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o znaczeniu lokalnym, wzmocnienie kompetencji w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne.

Galeria

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

29.09.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który...

Czytaj więcej

E - Doradztwo - możliwości finansowania twojego biznesu

27.09.2022

Nie musisz wychodzić z domu, nie ponosisz kosztów dojazdu! Skorzystaj z nowej usługi KSWP e – Doradztwo

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce