Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

Data dodania: 24.06.2020 / Autor: Przemysław Sipika

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Wsparcie będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są:

 • o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

II. Dofinansowanie może być przeznaczona m.in. na następujące wydatki:

 • opłaty związane z prowadzeniem biura, zakładu, tj. czynsz za wynajem, opłaty licznikowe (prąd, gaz, woda, ogrzewanie)
 • usługi sprzątania i konserwacji powierzchni i pomieszczeń biurowych
 • usługi ochrony i monitoringu
 • usługi telekomunikacyjne, pocztowe
 • zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych i ich serwis
 • zakup materiałów biurowych, artykułów sanitarnych (w tym ochrony osobistej) i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych na potrzeby pracowników
 • zakup ochronnej odzieży służbowej
 • utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej
 • usługi z zakresu: obsługi kancelaryjnej, księgowej, prawnej, doradztwa podatkowego, zarządzania flotą pojazdów służbowych, itd.
 • zakup materiałów i płynów eksploatacyjnych oraz paliwa do pojazdów służbowych
 • ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy

III. Zasady finansowanie projektów:

 • kwota dofinansowania stanowi iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebuje wsparcia, przy czym wnioskodawca może ubiegać
  się o finansowanie kapitału obrotowego na okres maksymalnie trzech miesięcy. Maksymalne dofinansowanie może wynieść 429 827 zł
 • wkład własny 0 zł

IV. Termin naboru wniosków:

 • do 31 lipca 2020 r. Nabór wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a ocena projektów prowadzona jest na bieżąco według daty wpływu wniosku o dofinansowanie.
Podobne aktualności

Nieczynne biuro w Łodzi

02.07.2020

W dniu 06.07.2020 biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Łodzi będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Dotacje dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw...

24.06.2020

Ruszył nabór wniosków w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP – wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID – 19 Regionalnego...

Czytaj więcej

Wsparcie dla średnich przedsiębiorstw

24.06.2020

Jeszcze do 31 lipca br. średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o uzyskanie dotacji na cele obrotowe. Celem naboru jest pomoc...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce