Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zrealizowano pierwszy wyjazd w ramach Projektu Erasmus+!

Data dodania: 09.09.2015 / Autor: Przemysław Sipika

W okresie od 23 sierpnia do 29 sierpnia 2015 r. w ramach projektu „Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji" (Erasmus+), odbył się pierwszy wyjazd szkoleniowy do Wielkiej Brytanii.

Uczestnicy projektu podczas mobilności wzięli udział w pięciodniowym szkoleniu, podczas którego nabyli wiedzę z zakresu funkcjonującego w Wielkiej Brytanii procesu nauczania osób dorosłych ukierunkowanego na wspieranie przedsiębiorczości. Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in. uwarunkowań kulturowych, organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych mających wpływ na kształcenie w państwie przyjmującym; metod zarządzania, przygotowania, realizacji form szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości; metod i narzędzi kształcenia wspierających rozwój kreatywności, inicjatywności oraz innowacyjności; metod monitoringu i ewaluacji form kształcenia
z zakresu przedsiębiorczości (w tym walidacji uzyskiwanych kompetencji) oraz wykorzystania w kształceniu technologii ICT. W ramach części praktycznej szkolenia uczestnicy projektu odbyli wizytę studyjną do instytucji zajmującej
się edukacją dorosłych z zakresu przedsiębiorczości. Już niebawem w ramach projektu odbędą się kolejne mobilności,
po których uczestnicy wyjazdów rozpoczną opracowywanie finalnych rezultatów projektu tj.:

  • Ponadnarodowego Standardu kształcenia dorosłych w celu pobudzania i wspierania rozwoju przedsiębiorczości;
  • Elektronicznej publikacji na temat znaczenia kształcenia dorosłych w zakresie przedsiębiorczości w dobie globalizacji, szans i możliwości kształcenia dorosłych na poziomie europejskim oraz skutecznych metod
    i narzędzi kształcenia stymulujących rozwój przedsiębiorczości, kreatywności, inicjatywności i innowacyjności
  • Prezentacji multimedialnej na temat założeń projektu, jego rezultatów oraz korzyści płynących z realizacji projektów mobilności.

Powyższe rezultaty projektu, które udostępniane będą wszystkim odbiorcom nieodpłatnie, zamieszczone zostaną w wersji elektronicznej do pobrania na niniejszej stronie internetowej (w zakładce „Rezultaty Projektu”).

Podobne aktualności

Listy ostateczne uczestników projektu pn. „Szansa na nowy...

19.08.2019

Ścieżka samozatrudnienie – Biuro Łódź

Czytaj więcej

Godziny pracy naszych biur w dn. 16.08.2019 r.

16.08.2019

Informujemy, że dniu 16.08.2019 r. biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne w godzinach 7:00 do 13:00. Za...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

07.08.2019

W dniach 06-12 sierpnia 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne. Za utrudnienia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce