Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Pomoc dla firm z województwa łódzkiego dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19

Data dodania: 11.08.2022 / Autor: Mateusz Kania

Do 300 tysięcy złotych dofinansowania mogą otrzymać firmy negatywnie dotknięte skutkami epidemii COVID-19 prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Nabór wniosków rozpocznie się we wrześniu br. Na wsparcie mogą liczyć firmy, które odczuły negatywne skutki COVID-19 przez spadek przychodów ogółem na poziomie min. 15% przypadających za rok 2021 w porównaniu do łącznych przychodów przypadających w roku 2019. W ramach konkursu wspierane będą działania lub przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane na odbudowę pozycji rynkowej MŚP w gospodarce po pandemii COVID-19 i zwiększenie jego odporności gospodarczej na kryzys. Preferencjami objęte zostaną w szczególności inwestycje ukierunkowane na transformację cyfrową i ekologiczną (m.in. zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw). Pomoc przyznawana będzie ze środków REACT-EU.

I.                     Kto może złożyć wniosek?

-      mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP) posiadające siedzibę/oddział/miejsce wykonywania działalności na terenie województwa łódzkiego od co najmniej 1 stycznia 2019 r. W ramach konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu

-      konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie przekroczyły przysługującego limitu pomocy de minimis w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (200 000 EUR)

II.                   Poziom wsparcia

-      maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych

-      maksymalna kwota dofinansowania projektu – 300 000,00 zł

III.                  Dotację można przeznaczyć m.in. na:

-      zakup, wytworzenie, dostawę, instalację i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze

-      zakup zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego) oraz specjalistycznego oprogramowania wraz z licencją zaliczanego do wartości niematerialnych i prawnych (nie dopuszcza się zakupu wyłącznie sprzętu informatycznego)

-      inwestycje zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej budynków i budowli (do 30% wydatków kwalifikowalnych projektu)

IV.                 Termin naboru wniosków: od 7 do 28 września 2022 r.

 

Specjaliści KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt telefoniczny:

-        Łódź: 42 298 66 00, 42 298 66 01

-        Piotrków Trybunalski: 44 741 75 00, 44 741 75 01

-        Końskie: 41 260 46 63, 41 375 14 55

e-mail: lodz@kswp.org.pl, piotrkow@kswp.org.pl, kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Skrócony czas pracy biur KSWP w dniu 06.12.2022 r.

06.12.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2022 r. (wtorek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne do...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro KSWP w Piotrkowie Trybunalskim

06.12.2022

W dniu 07.12.2022 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat z zakresu usług...

01.12.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że zaktualizowano Tabelę opłat dotyczącą usług finansowych, która będzie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce