Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Do 50 tys. zł na założenie własnej firmy na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny

Data dodania: 24.03.2017 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” ogłosiło nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej wdrażanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą na obszarze działania LGD „Perły Czarnej Nidy”, tj. na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny.

Podstawowe informacje nt. naboru:

Wnioskodawcy: osoby fizyczne

Poziom dofinansowania: 50 000,00 zł (premia 100%)

Dotację można przeznaczyć m.in. na:

- zakup robót budowlanych lub usług

- adaptację lokalu

- zakup nowych maszyn lub wyposażenia

- inne niezbędne wydatki, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne

Preferencjami objęto:

- wnioskodawców należących do grupy defaworyzowanej (osoby do 35. roku życia i/lub osoby bezrobotne minimum 60 dni przed dniem złożenia wniosku)

- innowacyjny charakter przedsięwzięcia

- projekty zakładające utworzenie dwóch lub więcej miejsc pracy

- wnioskodawców zamieszkałych na obszarze LGD powyżej 12 miesięcy

- wnioskodawców posiadających doświadczenie, kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji

Termin naboru: od 30 marca 2017 roku do 12 kwietnia 2017 roku

 Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Kielce, telefon: 41 343 17 80

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

10.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce