Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dofinansowanie z ZUS

Data dodania: 17.05.2022 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane

Już wkrótce Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie nabór wniosków na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach. Na wsparcie mogą liczyć projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w Katalogu działań określonym przez ZUS. Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – płatnicy składek ZUS.

I. Dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie działań, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

1) bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy

2) urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym

3) oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym

4) ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną

5) urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza

6) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy

7) sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

8) sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne

9) środki ochrony indywidualnej

II. Minimalna kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN

III. Maksymalna wysokość wsparcia: 300 000,00 PLN, w tym:

− 299 000,00 zł na działania inwestycyjne

− 1 000,00 zł dla działań doradczych

IV. Poziom dofinansowania: maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu

V. Termin naboru wniosków: od 6 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r

 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

04.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce