Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Granty dla organizacji pozarządowych

Data dodania: 15.06.2018 / Autor: Przemysław Sipika

Lokalna Grupa Działania „U – Źródeł” ogłosiła dwa nabory wniosków dla osób fizycznych i prawnych z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych. Wnioski o przyznanie pomocy można będzie składać na organizację wydarzeń związanych z promocją „Piekielnego Szlaku” oraz wzmocnieniem potencjału organizacji pozarządowych. Dofinansowanie zostanie przyznane podmiotom mającym swoją siedzibę, oddział lub adres zamieszkania na obszarze gmin: Białaczów, Paradyż, Żarnów, Gowarczów, Końskie (obszar wiejski), Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków, Bliżyn. Grant można przeznaczyć na organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, zakup rzeczy i środków trwałych oraz wzmocnienie kapitału społecznego. Projekty muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), tj. których celem jest „Stworzenie u źródeł możliwości rozwoju przedsiębiorczości”.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

 • osoby fizyczne i prawne z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Grant może być przeznaczony na sfinansowanie kosztów:

 • ogólnych (np. honoraria architektów, inżynierów),
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu rzeczy innych niż nowe maszyny i wyposażenie, w tym materiałów,

Koszty projektu mogą być związane z następującym zakresem tematycznym:

 • organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, itp.,
 • zakup rzeczy i środków trwałych (do 40% kosztów projektu),
 • wzmocnienie kapitału społecznego,
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego (dla wydarzeń organizowanych na „Piekielnym szlaku”).

Zasady finansowanie projektów:

1. Maksymalna pomoc: do 100% wydatków projektu, z zastrzeżeniem, że kwota grantu wynosi:

 • od 8 000,00 zł do 20 000,00 zł na wydarzenia związane z promocją „Piekielnego Szlaku”,
 • od 6 000,00 zł do 25 000,00 na wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

2. Kwota zaliczki wypłacanej przez „LGD - U ŹRÓDEŁ” stanowi do 80 % kwoty wydatków kwalifikowanych.

Na etapie oceny projektów preferencjami objęto:

 • wnioskodawców deklarujących wkład własny wynoszący co najmniej 5 punktów procentowych od wymaganego,
 • grantobiorców posiadających doświadczenie, kwalifikacje lub zasoby,
 • projekty wykorzystujące zasoby infrastrukturalne współfinansowane ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2007–2013,
 • działania podejmowane w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż  5 000 mieszkańców,
 • projekty wykorzystujące lokalne zasoby/walory,
 • wnioskodawców mających siedzibę, oddział lub miejsce zamieszkania na terenie objętym LSR,
 • zakup rzeczy i środków trwałych (do 40% kosztów),
 • wzmocnienie kapitału społecznego,
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego (dla wydarzeń organizowanych na „Piekielnym szlaku”).

Termin naboru wniosków

 • od 19.06.2018 r. do 02.07.2018 r.

 

 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

Telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce