Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru do projektu „Dotacje na start”

Data dodania: 22.11.2021 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Planowane , Projekt

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 01.12.2021 r. rozpoczynamy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Dotacje na start”.

Rekrutacja potrwa do 20.12.2021 r. do godz. 15:00. W przypadku wpłynięcia liczby formularzy rekrutacyjnych dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Planowana liczba uczestników projektu: 100 osób (w tym 65 kobiety i 35 mężczyzn).

Planowana liczba przyznanych dotacji 80 (52 kobiety i 28 mężczyzn).

Do projektu zgłosić się mogą osoby zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), nieposiadające zatrudnienia, które ukończyły 30 rok życia i zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej tj.:

a)         osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. Należące do co najmniej jednej z grup:

 • kobiety
 • osoby po 50 roku życia
 • osoby z niepełnosprawnościami (z orzeczeniem o niepełnosprawności; min. 4 osoby)
 • osoby długotrwale bezrobotne (osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu)
 • osoby niskowykwalifikowane wykształcenie na poziomie nie wyższym niż ISCED 3 (do wykształcenia średniego włącznie);

b)         osoby sprawujące opiekę lub powracające po okresie sprawowania opieki nad osobą zależną;

c)         osoby odchodzące z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin, podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS), których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych;

d)         imigranci (osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa,)

e)         reemigranci (osoby przebywające za granicą Polski przez min. 6 miesięcy; min. 4 osoby);

f)           bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat max. 20 osób.

Dostępne formy wsparcia w ramach projektu:

1.       BADANIE PREDYSPOZYCJI

Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy.

Czas trwania: 1h/os.

2.       WSPARCIE SZKOLENIOWE

Program szkolenia:

 • działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
 • księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
 • reklama i inne działania promocyjne,
 • inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
 • sporządzenie biznesplanu i jego realizacja,
 • negocjacje biznesowe,
 • pozyskanie i obsługa klienta,
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktem,
 • KP zatrudnianie pracowników RODO, ON i K, ulgi, bariery i sposoby niwelowania stereotypów,
 • samozatrudnienie jako sposób na godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym,
 • sporządzanie biznesplanu

Czas trwania: 24 godziny dydaktyczne

3.       SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM 

Indywidualne spotkanie z Ekspertem dotacyjnym  - analiza przygotowanych biznesplanów, korekta błędów, udzielenie wskazówek

Czas trwania: 2h/os.

4.       WSPARCIE FINANSOWE

a)       Finansowe wsparcie na otworzenie działalności - dotacja Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych na okres 24 miesięcy biznes planów, najwyżej ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków Uczestnik musi ustanowić zabezpieczenie. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa świętokrzyskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.

b)       Finansowe wsparcie pomostowe Wypłacane comiesięcznie przez 12 miesięcy do 1500 zł / m-c dla osób które otrzymały wsparcie w ramach pkt.4 ppkt.a, przyznane na złożony Wniosek Uczestnika Projektu, udzielane po podpisaniu umów. Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.

 

Wkład własny uczestnika/uczestniczki projektu

W ramach projektu Uczestnicy będą zobligowany do wniesienia wkładu własnego w formie wkładu pieniężnego na pokrycie wydatków niezbędnych do uruchomienia firmy lub comiesięcznych bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, wkład w przeliczeniu na 1 uczestnika wyniesie 5 400,00 zł netto.

Uczestnik będzie miał możliwość wyboru formy wniesienia wkładu własnego:

– jednorazowe rozliczenie wydatków inwestycyjnych, poza otrzymaną w ramach projektu dotacją
lub
– comiesięczne rozliczanie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności, poza przyznanym wsparciem pomostowym.

W ramach projektu zapewniamy:

- doświadczonych trenerów,

- materiały biurowe dla uczestnika szkolenia (zestaw z pendrive)

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

- stały kontakt z kadrą realizującą Projekt

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w Biurach Projektu w Końskich, Kielcach, Starachowicach oraz Skarżysku Kam. oraz na stronie https://www.kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/dotacje-na-start

Podobne aktualności

Jak założyć własną firmę?

24.11.2021

Zapraszamy na darmowy webinar "Jak założyć własną firmę korzystając z mikropożyczki?" - pomoc dla województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/8.5.4/2021

22.11.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 60 uczestników zajęć...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (24/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

22.11.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 24/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce