Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru do projektu „Giełda dotacji”

Data dodania: 04.01.2021 / Autor: Przemysław Sipika
Kategoria: Planowane

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 15.01.2021 r. rozpoczynamy nabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Giełda dotacji”.

Rekrutacja potrwa do 04.02.2021 r. do godz. 15:00. W przypadku wpłynięcia liczby formularzy rekrutacyjnych dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Planowana liczba uczestników projektu: 80 osób (w tym 34 kobiety i 46 mężczyzn)

Planowana liczba przyznanych dotacji 68 (29 kobiet i 39 mężczyzn) 

Do projektu zgłosić się mogą Osoby zamieszkujące lub uczące się w województwie świętokrzyskim , które spełniają łącznie następujące kryteria:

a) wiek 18 -29 lat (do dnia 30 urodzin)

b) posiadają jeden z wymienionych statusów na rynku pracy:

- osoba bierna zawodowo

- osoba bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy

c) utrata zatrudnienia po 01 marca 2020 r.

d) zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie woj. świętokrzyskiego

 

Dostępne formy wsparcia w ramach projektu:

1. WSPARCIE SZKOLENIOWE

Program szkolenia:

 • działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych,
 • księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS,
 • reklama i inne działania promocyjne,
 • inne źródła finansowania działalności gospodarczej,
 • sporządzenie biznesplanu i jego realizacja.
 • negocjacje biznesowe,
 • pozyskanie i obsługa klienta,
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
 • KP zatrudnianie pracowników RODO, ON i K, ulgi, bariery i sposoby niwelowania stereotypów,
 • samozatrudnienie jako sposób na godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym.
 • sporządzanie biznesplanu

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych

Miejsce realizacji: Końskie/Kielce/Starachowice

 

2. WSPARCIE FINANSOWE

a) Finansowe wsparcie  na otworzenie działalności - dotacja

Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł  dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych na okres 12 miesięcy biznes planów, najwyżej ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków  Uczestnik musi ustanowić zabezpieczenie. Wkład własny uczestnika nie wymagany. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa świętokrzyskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.

b) Finansowe wsparcie pomostowe

Wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy do 1900 zł / m-c dla osób które otrzymały wsparcie w ramach pkt.3, przyznane na złożony Wniosek Uczestnika Projektu, udzielane po podpisaniu umów. Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.

 

W ramach projektu zapewniamy:

- doświadczonych wykładowców,

- materiały biurowe dla uczestnika szkolenia (zestaw z pendrive)

- serwis kawowy/obiad

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

- stały kontakt z kadrą realizującą Projekt.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne w Biurach Projektu w Końskich, Kielcach i Starachowicach oraz na stronie https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/gielda-dotacji

 

 Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

KSWP Końskie                              

KSWP Kielce                                 

KSWP Starachowice

Karolina Jura

Agnieszka  Zagnińska                                      

Aneta Tomczyk

k_jura@kswp.org.pl

a_zagninska@kswp.org.pl               

a_tomczyk@kswp.org.pl

Tel. 41 260 46 43

 

Tel. 41 345 39 08                                                   

 

Tel. 41 275 35 45

Projekt „Giełda dotacji” realizowany w ramach Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Podobne aktualności

Złóż sprawozdanie do GUS i skorzystaj z ulgi na...

15.01.2021

Działalność badawczo-rozwojowa to nie tylko badania naukowe. To także twórcze prace rozwojowe podejmowane celem zwiększenia zasobów wiedzy i jej...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

15.01.2021

dotyczące wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „AutoCad I stopnia” (kod CPV: 80500000-9)

Czytaj więcej

Godziny pracy biura w Starachowicach w dniu 12.01.2021

11.01.2021

W dniu 12 stycznia 2021 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Starachowicach będzie czynne od godziny 13.00

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce