Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Pieniądze dla firm na wdrożenie innowacji

Data dodania: 26.09.2019 / Autor: Przemysław Sipika

Już w październiku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców na terenie miast średnich wraz z okolicznymi gminami. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. Projekty dofinansowywane są w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu poniżej.

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu są:
  • mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców).
 2. Dotacja może być przeznaczona m.in. na sfinansowanie następujących wydatków inwestycyjnych:
  1. nabycie albo wytworzenie środków trwałych,
  2. nabycie robót i materiałów budowlanych,
  3. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  4. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (do 10 % kosztów kwalifikowanych).

3. Zasady finansowanie projektów:

  • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 1 mln zł,
  • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln EUR

4. Maksymalna wartość pomocy:

  • do 70 % dla mikro i małych przedsiębiorstw
  • do 60% dla średnich przedsiębiorstw

5.  Termin naboru wniosków:

  • od 1 do 31 października 2019 r.

 

 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

 

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

10.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce