Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ProjektZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/8.5.4/2021

Data dodania: 09.04.2021 / Autor: Mateusz Kania
w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/8.5.4/2021

Data dodania: 08.04.2021 / Autor: Mateusz Kania
w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 30 uczestników kursu „Instalator systemów fotowoltaicznych” – uczniów z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach
Czytaj więcej


Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/8.5.4/2021 z dnia 25.03.2021 r.

Data dodania: 08.04.2021 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o procedurę rozeznania rynku na zakup i dostawę książek/podręczników stanowiących materiały szkoleniowe dla 30 uczestników kursu pn. „Instalator systemów fotowoltaicznych” w ramach projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT (projekty konkursowe).
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty

Data dodania: 06.04.2021 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 4/RPLD.10.02.02-10-0018/18 z dnia 11.03.2021 r., dotyczącego realizacji usługi szkolenia w ramach Projektu „Szansa na nowy start” RPLD.10.02.02-10-0018/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”; Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”; Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” wpłynęły 2 oferty poprawne pod względem formalnym. W wyniku oceny złożonych ofert dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej


Ostateczne listy rankingowe osób zakwalifikowanych

Data dodania: 01.04.2021 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
do projektu „Giełda dotacji” realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Czytaj więcej


Listy rankingowe osób zakwalifikowanych

Data dodania: 01.04.2021 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
w ramach dodatkowego naboru w Kielcach do projektu „Giełda dotacji” realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Czytaj więcej


Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu „Giełda dotacji”

Data dodania: 29.03.2021 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Czytaj więcej


Wyniki II Etapu rekrutacji do projektu

Data dodania: 29.03.2021 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt
- ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach dodatkowego naboru do projektu „Giełda dotacji” realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
Czytaj więcej


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 25.03.2021 r.

Data dodania: 25.03.2021 / Autor: Mateusz Kania
dotyczące wyboru wykładowcy(ów)/trenera(ów) do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Kurs florystyczny z elementami wikliniarstwa” (kod CPV: 80500000-9)
Czytaj więcej


Informacja o wyborze oferty

Data dodania: 25.03.2021 / Autor: Mateusz Kania
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 10/RPSW.08.05.04-26-0012/20, dotyczącego wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń z zakresu „Instalator systemów fotowoltaicznych” dla 30 uczestników projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy”, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Kształcenie ustawiczne – ZIT (projekty konkursowe)”, dokonano następującego wyboru:
Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce