Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Dotacja na OZE dla świętokrzyskich przedsiębiorstw

Data dodania: 06.10.2017 / Autor: Przemysław Sipika

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małychi średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

1) głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.

2) zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.

Wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnychw procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłui usług.

 I. Podstawowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach RPO WŚ 2014-2020

  • Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Realizowane projekty muszą znajdowaćsię na terenie województwa świętokrzyskiego;
  • Maksymalna wysokość dofinansowania uzależniona jest od charakteru projektu (inwestycje w odnawialne źródła energii lub inwestycje wpływające na poprawę efektywności energetycznej) i wynosi:

- od 65% do 80% kosztów kwalifikowalnych (dla mikro i małych przedsiębiorstw),

- od 55% do 70% kosztów kwalifikowalnych (dla średnich przedsiębiorstw).

  • Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500 000,00 zł;
  • Minimalna wartość dofinansowania dla projektu to 50 000,00 zł;
  • Preferencjami objęto m.in. projekty charakteryzujące się:

-  największą efektywnością,

- kompleksowością (zmniejszenia zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną, cieplną, redukcja emisji zanieczyszczeń, redukcja zużycia wody),

- największą redukcją CO2 do atmosfery,

  • Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%; natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

 

 II. Ograniczenia w ramach konkursu:

  • Budynki /obiekty będące przedmiotem projektu nie mogą mieć charakteru mieszkalnego, jak również nie mogą być przeznaczone na działalność związaną z wynajmem;
  • Wyklucza się możliwość przeznaczenia budynków/obiektów będących przedmiotem projektu do pełnienia funkcji mieszkaniowych;
  • W ramach działania termomodernizacji mogą podlegać włącznie budynki, w których jest prowadzona bieżąca działalność gospodarcza przez Wnioskodawcę;
  • Przedsięwzięcie termomodernizacyjne ma prowadzić do zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach w wysokości co najmniej 25% w odniesieniu do stanu istniejącego każdego budynku.

III. Termin naboru: od 2 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji

Pomogą przygotować i opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku

 

Kontakt:

KSWP Końskie, telefon: 41 260 46 63 lub 41 375 14 55

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP

28.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. (piątek) następujące biura KSWP będą nieczynne:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce