Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

„Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”

Data dodania: 27.11.2020 / Autor: Przemysław Sipika

W dniu 31.10.2020 r. w zakończyła się realizacja projektu „„Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy”. Projekt realizowany był przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości od 01.11.2018 roku w partnerstwie z Placówkami Oświaty z Szydłowca tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołem Szkół im. KOP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (na zasadach programu Erasmus+) na podstawie umowy podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Partnerem zagranicznym była DNA EUROPE portugalska instytucja z siedzibą w Lizbonie.

Budżet projektu wynosił 643 914,95 zł. W ramach projektu sfinansowano między innymi: koszty podróży uczestników do Portugalii, transportu lokalnego, zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie i kieszonkowe.  Przed wyjazdem na praktyki zagraniczne młodzież miała szansę uczestniczyć w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym, które ułatwiło uczniom odnalezienie się w zagranicznej rzeczywistości. W praktykach wzięło udział 58 uczniów kształcących się w zawodach Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Informatyk oraz Stolarz. Młodzież miała okazję poznać nowoczesne środowisko pracy w renomowanych hotelach i restauracjach, profesjonalnych warsztatach stolarskich oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Elektronice, Energetyce, Telekomunikacji i Technologiach Informacyjnych w Lizbonie.   

Czas wolny od pracy uczniowie spędzali biorąc udział w zorganizowanych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych po Lizbonie i okolicy. Dzięki tym zorganizowanym zajęciom poznali lepiej kulturę i obyczaje panujące w Portugalii. Po zakończonych praktykach uczestnicy otrzymali przygotowane i potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass dokumenty Europass Mobilność i certyfikaty potwierdzające odbycie przygotowania zawodowego.

Uczestnictwo w projekcie było dla wszystkich biorących w nim udział uczniów szansą na podniesienie umiejętności zawodowych oraz kompetencji osobistych, społecznych i językowych, które mają wpływ na zwiększenie ich konkurencyjność na lokalnym i europejskim rynku pracy.

 

Prezentacja praktyka zawodowa Lizbona - lipiec 2019

Prezentacja Erazmus Lizbona 

Podobne aktualności

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności...

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk –...

Czytaj więcej

Zmiana godzin pracy biura w Skarżysku - Kamiennej

10.01.2022

W dniach 11-24.01.2021 r biuro KSWP w Skarżysko Kamiennej będzie czynne w godzinach 8.00-14.30.

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP w dn 07.01.2022 r.

05.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.01.2022 r. (piątek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą nieczynne.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce