Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Informacja o częściowym rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Data dodania: 28.02.2018 / Autor: Mateusz Kania

nr 1/RR/2018 z dnia 08.02.2018 r.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o częściowym rozstrzygnięciu postępowania ofertowego, dotyczącego wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń „AutoCAD”, Sprzedawca handlowiec z obsługą komputerowego programu magazynowego i obsługą kasy fiskalnej”,Szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania zespołów i układów pojazdu” oraz „ABC sieci komputerowych” dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” nr RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”. 

W ramach postepowania dokonano wyboru oferty DJM Doradztwo Szkolenie Jarosław Majdecki w przypadku szkolenia Sprzedawca handlowiec z obsługą komputerowego programu magazynowego i obsługą kasy fiskalnej” część I. Oferent otrzymał najwyższą liczbę punktów. Posiada on wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń tego rodzaju, a cena zaproponowana za realizację zajęć mieści się w kwocie budżetu przeznaczonej
na to działanie.

W przypadku pozostałych ofert postępowanie zostało anulowane. Przyczyną braku możliwości rozstrzygnięcia części zamówienia jest:

- znaczne przekroczenie stawki godzinowej przewidzianej w budżecie projektu - dot. szkolenia „Auto CAD”.,

- przesłanie tylko jednej oferty dot. szkolenia Sprzedawca handlowiec z obsługą komputerowego programu magazynowego i obsługą kasy fiskalnej” część II, w związku z czym nie było możliwe dokonanie porównania cenowego ofert za ww. usługę zgodnie z treścią sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (brak dostępnych cen usług objętych rozeznaniem rynku na stronach internetowych oraz innych dokumentów wskazanych w pkt. 2 sekcji 6.5.1 w/w Wytycznych).

- brak ofert w przypadku szkoleń „ABC sieci komputerowych” i „Szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania zespołów i układów pojazdu”.

KSWP informuje jednocześnie, że powtórne zapytanie ofertowe w tej sprawie zostanie ogłoszone w dniu 28.02.2018 r.

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce