Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Informacja o częściowym rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Data dodania: 28.02.2018 / Autor: Mateusz Kania

nr 1/RR/2018 z dnia 08.02.2018 r.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o częściowym rozstrzygnięciu postępowania ofertowego, dotyczącego wyboru Wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń „AutoCAD”, Sprzedawca handlowiec z obsługą komputerowego programu magazynowego i obsługą kasy fiskalnej”,Szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania zespołów i układów pojazdu” oraz „ABC sieci komputerowych” dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowa Jakość Kształcenia Efektem Zatrudnienia” nr RPSW.08.05.01-26-0092/16, realizowanego w ramach Poddziałania 8.5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”. 

W ramach postepowania dokonano wyboru oferty DJM Doradztwo Szkolenie Jarosław Majdecki w przypadku szkolenia Sprzedawca handlowiec z obsługą komputerowego programu magazynowego i obsługą kasy fiskalnej” część I. Oferent otrzymał najwyższą liczbę punktów. Posiada on wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń tego rodzaju, a cena zaproponowana za realizację zajęć mieści się w kwocie budżetu przeznaczonej
na to działanie.

W przypadku pozostałych ofert postępowanie zostało anulowane. Przyczyną braku możliwości rozstrzygnięcia części zamówienia jest:

- znaczne przekroczenie stawki godzinowej przewidzianej w budżecie projektu - dot. szkolenia „Auto CAD”.,

- przesłanie tylko jednej oferty dot. szkolenia Sprzedawca handlowiec z obsługą komputerowego programu magazynowego i obsługą kasy fiskalnej” część II, w związku z czym nie było możliwe dokonanie porównania cenowego ofert za ww. usługę zgodnie z treścią sekcji 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (brak dostępnych cen usług objętych rozeznaniem rynku na stronach internetowych oraz innych dokumentów wskazanych w pkt. 2 sekcji 6.5.1 w/w Wytycznych).

- brak ofert w przypadku szkoleń „ABC sieci komputerowych” i „Szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania zespołów i układów pojazdu”.

KSWP informuje jednocześnie, że powtórne zapytanie ofertowe w tej sprawie zostanie ogłoszone w dniu 28.02.2018 r.

Podobne aktualności

Informacja o wyborze oferty na dostawę oprogramowania do...

14.09.2020

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku dokonanego rozeznania cenowego z dnia 04.09.2020 r. na dostawę...

Czytaj więcej

Rozeznanie cenowe na dostawę oprogramowania do nestingu

04.09.2020

I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Stanisława Staszica 2A, 26-200 Końskie NIP 6581220917, REGON...

Czytaj więcej

Godziny pracy w dn. 04.09.2020 r.

03.09.2020

W dniu 04.09.2020 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie czynne do godz. 14.30.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce