Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 26.10.2020 r.

Data dodania: 17.11.2020 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 26.10.2020 r. dotyczące wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń (kod CPV: 80500000-9) z zakresu „Autocad I stopnia” dla 2 grup szkoleniowych 10-osobowych tj. dla 20 Uczestników projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT (projekty konkursowe) zostało unieważnione.

Powodem unieważnienia zapytania ofertowego nr 2/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 26.10.2020 r. jest otrzymane przez Zamawiającego pismo od Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach informujące o braku możliwości organizacji zaplanowanych zajęć dla uczniów w trybie stacjonarnym w szkole w związku z zarządzeniem z Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu z zakresu „Autocad I stopnia” dla ww. grup szkoleniowych zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie oferty oraz prosimy o wyrozumiałość.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/8.5.4/2021

09.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/8.5.4/2021

08.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 30 uczestników kursu „Instalator systemów...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR...

08.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce