Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 26.10.2020 r.

Data dodania: 17.11.2020 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 26.10.2020 r. dotyczące wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkoleń (kod CPV: 80500000-9) z zakresu „Autocad I stopnia” dla 2 grup szkoleniowych 10-osobowych tj. dla 20 Uczestników projektu „Atrakcyjny zawód bliżej rynku pracy” RPSW.08.05.04-26-0012/20, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne - ZIT (projekty konkursowe) zostało unieważnione.

Powodem unieważnienia zapytania ofertowego nr 2/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 26.10.2020 r. jest otrzymane przez Zamawiającego pismo od Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach informujące o braku możliwości organizacji zaplanowanych zajęć dla uczniów w trybie stacjonarnym w szkole w związku z zarządzeniem z Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju.

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu z zakresu „Autocad I stopnia” dla ww. grup szkoleniowych zostanie ogłoszone w późniejszym terminie.

Wszystkim Oferentom dziękujemy za udział w postępowaniu i złożenie oferty oraz prosimy o wyrozumiałość.

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce