Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

INFORMACJA O WYBORZE DORADCY ZAWODOWEGO

Data dodania: 22.03.2019 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/RPLD.10.02.02-10-0018/18 z dnia 08.03.2019 r.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości pragnie podziękować Państwu za nadesłanie do nas oferty na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz opracowanie i omówienie Indywidulnych Planów Działania (IPD), dla uczestników projektu „Szansa na nowy start” nr RPLD.10.02.02-10-0018/18 w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  1/RPLD.10.02.02-10-0018/18 z dnia 08.03.2019 r.

W związku z zakończeniem procesu wyboru doradcy zawodowego na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz opracowanie i omówienie Indywidulnych Planów Działania (IPD), dla 60 osób (4h / os.) -  uczestników/czek projektu Projekt pt. ,,Szansa na nowy start” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa  X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie nr X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, KSWP informuje, że w oparciu o ocenę otrzymanych ofert zgodnie z wymogami, kryteriami i sposobem oceny przedstawionym w pkt. VII Zapytania ofertowego wybraliśmy następujące oferty:

*Część 1 zamówienia: Przeprowadzenie 120 godzin (tj. 4 h/os) doradztwa zawodowego oraz opracowanie i omówienie 30 Indywidulnych Planów Działania (IPD) dla 30 os. uczestników projektu  korzystających ze wsparcia w Piotrkowie Trybunalskim – Aneta Kowalczyk

*Część 2 zamówienia: Przeprowadzenie 120 godzin (tj. 4 h/os) doradztwa zawodowego oraz opracowanie i omówienie 30 Indywidulnych Planów Działania (IPD) dla 30 os. uczestników projektu  korzystających ze wsparcia w Łodzi - Emilia Mrozińska Em-ka-edu

Podobne aktualności

Jak założyć własną firmę?

24.11.2021

Zapraszamy na darmowy webinar "Jak założyć własną firmę korzystając z mikropożyczki?" - pomoc dla województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/8.5.4/2021

22.11.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 60 uczestników zajęć...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (24/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

22.11.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 24/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce