Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Informacja o wyborze oferty (4/08.05.03-26-0122/19 z dn. 10.06.2021 r.)

Data dodania: 29.06.2021 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 4/08.05.03-26-0122/19 z dn. 10.06.2021 r., dotyczącego wyboru wykładowców/trenerów do przeprowadzenia szkoleń realizowanych dla uczestników/ uczestniczek projektu „Kwalifikacje to podstawa ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych, dokonano następującego wyboru:

Część 3 Zamówienia: „Szkolenie „Specjalista ds. kadr i płac”” - Usługi Edukacyjno - Doradcze Iwona Mazowiecka
ul. Turkusowa 1/92, 20-572 Lublin

Część 5 Zamówienia: „Kurs prawa jazdy kat. B - w ramach szkolenia „Kurs masażu klasycznego + prawo jazdy kat B” - Szkoła Jazdy Piekoszów, ul. Jarzębinowa 7, 26-065 Piekoszów 

Część 6 Zamówienia: „Szkolenie  „Instalator  systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kV” - ATUM Sp. z o.o, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Oferty złożone przez w/w oferentów spełniają wymagania zawarte w Zapytaniu i są ofertami korzystnymi.

W części 1, 2 oraz 4 Zapytanie nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert. 

Zapytanie na realizację części 1,2 oraz 4 Zapytania zostanie ponownie opublikowane na stronie kswp.org.pl oraz na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Podobne aktualności

Zmiana godzin pracy biura Skarżysko Kamienna

22.07.2021

W dniu 23.07.2021 biuro w Skarżysku Kamiennej będzie czynne od godziny 10.30

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (7/08.05.03-26-0122/19)

20.07.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 7/08.05.03-26-0122/19 z dn....

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

19.07.2021

dotyczące wyboru trenera/wykładowcy do przeprowadzenia zajęć w ramach szkolenia realizowanego w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce