Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Informacja o wyborze oferty (8/08.05.03-26-0122/19)

Data dodania: 03.08.2021 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania nr 8/08.05.03-26-0122/19 z dn. 10.06.2021 r., dotyczącego wyboru wykładowcytrenera do przeprowadzenia zajęć z zakresu Kurs masażu klasycznego w ramach szkolenia w ramach szkolenia „Kurs masażu klasycznego + prawo jazdy kat B” organizowanego w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne społeczeństwo, Działania 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalną osób dorosłych, dokonano następującego wyboru:

Jakub Ślaga, Wellness Progressive Group LTD 63/66 Hatton Garden Fifth Floor Suite 23 London EC1N 8LE

Oferta złożona przez w/w oferenta spełnia wymagania zawarte w Zapytaniu i jest ofertą korzystną.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

17.09.2021

dotyczące wyboru wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Prawo jazdy kat. B” (kody CPV: 80500000-9; 80411000-8)

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

17.09.2021

dotyczące wyboru wykładowcy(ów)/trenera(ów) do przeprowadzenia szkoleń z zakresu „Obsługa agregatów tynkarskich” oraz „Monter suchej zabudowy”...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

17.09.2021

dotyczące wyboru wykładowcy/trenera do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Kurs rysunku dla architektów - podstawowy” (kod CPV: 80500000-9;...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce