Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Kolejny nabór na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu realizowanego przez KSWP

Data dodania: 13.09.2017 / Autor: Przemysław Sipika
Kategoria: Planowane , Projekt

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej w obszarach wiejskich na terenie OSI (Obszary Strategicznej Interwencji) o najgorszym dostępie do usług publicznych poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze 120 osób (72 kobiet 48 mężczyzn) oraz finansowe i pomostowe 104 osób (63 kobiet 41 mężczyzn) w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Miejsce realizacji 

Województwo świętokrzyskie

 

Grupa docelowa

Osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia, które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 rok życia, zamieszkałe (w rozmówieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego na obszarach wiejskich położonych na terenie OSI – obszary o najgorszym dostępnie do usług publicznych tj.

 • powiat pińczowski: gminy – Złota, Michałów, Działoszyce;
 • powiat opatowski: gminy – Wojciechowice, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Iwaniska, Baćkowice;
 • powiat jędrzejowski: gminy – Wodzisław, Słupia, Oksa, Nagłowice, Małogoszcz, Imielno;
 • powiat buski: gminy – Wiślica, Tuczępy, Stopnica, Solec-Zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn, Gnojno;
 • powiat sandomierski: gminy – Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy;
 • powiat staszowski: gminy – Szydłów, Osiek, Oleśnica;
 • powiat konecki: gminy – Stąporków, Smyków, Słupia (konecka), Ruda Maleniecka, Radoszyce, Gowarczów, Fałków;
 • powiat kazimierski: gminy – Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin; Bejsce;
 • powiat włoszczowski; gminy – Secemin, Radków, Moskorzew, Kluczewsko;
 • powiat kielecki: gminy – Raków, Pierzchnica, Mniów, Łopuszno, Łagów, Bodzentyn;
 • powiat starachowicki: gminy – Wąchock, Mirzec;
 • powiat ostrowiecki: gminy – Waśniów, Kunów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów;
 • powiat skarżyski: gminy – Bliżyn,

 

zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym wyłącznie:

 • osoby bezrobotne (I, II profil pomocy), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

- kobiety,

- osoby po 50 roku życia,

- z niepełnosprawnościami,

- długotrwale bezrobotne,

 • niskowykwalifikowane,

i / lub

 • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani  jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na  rynku pracy a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

 

Dostępne formy wsparcia

 • Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed założeniem działalności gospodarczej,
 • Bezzwrotne wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 25 000 zł
 • Wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 12 miesięcy w formie:

              - usług doradczych (pomoc w efektywnym wykorzystaniu dotacji),
              - pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w wysokości 1 300,00 zł x 12 miesięcy.

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

Końskie

Anna Buczyńska

41 260 46 62; a_buczynska@kswp.org.pl

 

Kielce

Mariola Nowak

41 343 17 80; m_nowak@kswp.org.pl

 

Starachowice

Aneta Tomczyk

41 275 35 45; a_tomczyk@@kswp.org.pl

 

Staszów

Dorota Tomporowska

15 864 53 71; d_tomporowska@kswp.org.pl

 

 

 

Doradcy KSWP są do Państwa dyspozycji.

Telefon:41 375 14 55  lub  41 260 46 62

e-mail: kswp@kswp.org.pl

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce