Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nowy projekt dla osób długotrwale bezrobotnych

Data dodania: 12.03.2014 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

Projekt „Bezrobocie? Nie, dziękuję!” skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych,w wieku od 15 do 30 oraz powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt zakłada objęcie wsparciem łącznie 72 osoby (43 kobiety i 29 mężczyzn).

Projekt przewiduje realizacje następujących form wsparcia:

 1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe – tematyka: zwiększanie samooceny i wiary we własne możliwości; określenie umiejętności i diagnoza predyspozycji zawodowych uczestników, rozpoznanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia, opracowanie IPD dla każdego uczestnika.
 2. Grupowe Poradnictwo Zawodowe - tematyka: uwarunkowania rynku pracy, sposoby kontaktu
  z potencjalnym pracodawcą, sporządzanie CV, listu motywacyjnego, przebieg rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacja, zachowanie w sytuacjach zawodowych, długotrwale bezrobotni w wieku 15-17 zapoznani zostaną z zasadami i prawnymi aspektami zatrudniania młodocianych.
 3. Grupowe Doradztwo Zawodowe - tematyka: adaptacja do warunków pracy, sposoby integracji
  ze współpracownikami, praca w grupach, rozwiązywanie konfliktów, zwalczanie dyskryminacji osób długotrwale bezrobotnych, transfer wiedzy i  doświadczenia zawodowego itp.
 4. Szkolenia:
 1. Telemarketer z profesjonalną obsługą klienta (90 godz)
 2. Operator wózków jezdniowych z elementami towaroznawstwa + uprawnienia UDT (122 godz.)
 3. Pracownik do spraw zaopatrzenia + certyfikat ECDL Start (150 godz.)
 1. Dziewięciomiesięczne staże zawodowe.

 

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,

- catering i serwis kawowy,

- stypendium szkoleniowe oraz stażowe,

- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia.

Szczegółowych informacji udzielają:

 

Biuro KSWP w Końskich

Małgorzata Ciaś – 41 260 46 42

Barbara Kulbicka – 41 260 46 41

Biuro KSWP w Kielcach

Iwona Klimczyk – 41 343 17 80

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/8.5.4/2021

09.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/8.5.4/2021

08.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 30 uczestników kursu „Instalator systemów...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR...

08.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce