Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nowy projekt dla osób długotrwale bezrobotnych

Data dodania: 12.03.2014 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

Projekt „Bezrobocie? Nie, dziękuję!” skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych,w wieku od 15 do 30 oraz powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt zakłada objęcie wsparciem łącznie 72 osoby (43 kobiety i 29 mężczyzn).

Projekt przewiduje realizacje następujących form wsparcia:

 1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe – tematyka: zwiększanie samooceny i wiary we własne możliwości; określenie umiejętności i diagnoza predyspozycji zawodowych uczestników, rozpoznanie barier utrudniających podjęcie zatrudnienia, opracowanie IPD dla każdego uczestnika.
 2. Grupowe Poradnictwo Zawodowe - tematyka: uwarunkowania rynku pracy, sposoby kontaktu
  z potencjalnym pracodawcą, sporządzanie CV, listu motywacyjnego, przebieg rozmów kwalifikacyjnych, autoprezentacja, zachowanie w sytuacjach zawodowych, długotrwale bezrobotni w wieku 15-17 zapoznani zostaną z zasadami i prawnymi aspektami zatrudniania młodocianych.
 3. Grupowe Doradztwo Zawodowe - tematyka: adaptacja do warunków pracy, sposoby integracji
  ze współpracownikami, praca w grupach, rozwiązywanie konfliktów, zwalczanie dyskryminacji osób długotrwale bezrobotnych, transfer wiedzy i  doświadczenia zawodowego itp.
 4. Szkolenia:
 1. Telemarketer z profesjonalną obsługą klienta (90 godz)
 2. Operator wózków jezdniowych z elementami towaroznawstwa + uprawnienia UDT (122 godz.)
 3. Pracownik do spraw zaopatrzenia + certyfikat ECDL Start (150 godz.)
 1. Dziewięciomiesięczne staże zawodowe.

 

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,

- catering i serwis kawowy,

- stypendium szkoleniowe oraz stażowe,

- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia.

Szczegółowych informacji udzielają:

 

Biuro KSWP w Końskich

Małgorzata Ciaś – 41 260 46 42

Barbara Kulbicka – 41 260 46 41

Biuro KSWP w Kielcach

Iwona Klimczyk – 41 343 17 80

Podobne aktualności

Ogłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach...

08.10.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS) w Szydłowcu informuje...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

07.10.2019

W dniach 16-17 października 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Zamknięcie naboru do ścieżki przekwalifikowanie w Łodzi

02.10.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie w ramach projektu „Szansa na nowy start” w Łodzi zostanie zamknięty 02.10.2019 r. o godz. 16.00.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce