Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Nowy projekt z zakresu nauki języka angielskiego

Data dodania: 26.03.2013 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Projekt „AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” realizowany przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.6.”Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2  „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych” na podstawie podpisanej umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Cel projektu:

Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w edukacji pozaformalnej poprzez ułatwienie dostępu dorosłym mieszkańcom powiatu koneckiego  do szkoleń z zakresu ICT i znajomości języków obcych
w okresie realizacji projektu.

 Miejsce realizacji:

Powiat konecki

 Grupy docelowe:

Projekt obejmie wsparciem łącznie 10 osób bezrobotnych i 38 osób pracujących znajdujących się w przedziale wiekowym od 25 lat do 64 lat zamieszkałych na terenie powiatu koneckiego.

 Dostępne formy wsparcia:

Szkolenia:

- Język angielski – poziom podstawowy (zakres A1,  A2, 240 godz.);

- Język angielski – poziom podstawowy (zakres A2, 120 godz.);

- Język angielski – poziom średniozaawansowany (zakres B1, B2, 240 godz.);

- Profesjonalna obsługa komputera (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL- CORE)  

   (120 godz.).

Podobne aktualności

Ogłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach...

08.10.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS) w Szydłowcu informuje...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

07.10.2019

W dniach 16-17 października 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Zamknięcie naboru do ścieżki przekwalifikowanie w Łodzi

02.10.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie w ramach projektu „Szansa na nowy start” w Łodzi zostanie zamknięty 02.10.2019 r. o godz. 16.00.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce