Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Ogłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych”

Data dodania: 28.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS) w Szydłowcu i Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Szydłowcu informuje wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie Technik Informatyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych i Stolarz o możliwości skorzystania z projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu KSWP w partnerstwie z ZS i CKZiU otrzymała dofinansowanie na realizację zagranicznych praktyk zawodowych.

Praktyki odbędą się w Lizbonie w Portugalii. 13 osób kształcących się w zawodzie Technik Informatyk i 13 osób kształcących się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych zrealizuje swoje praktyki z terminie 01.07.2019 r. – 26.07.2019 r., zaś 8 osób kształcących się w zawodzie Stolarz w terminie 01.07.2019 r. – 12.07.2019 r.

Projekt umożliwi uczniom/uczennicom podniesienie swoich umiejętności zawodowych poprzez zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń związanych z kształceniem w zawodzie stolarz, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także podniesienie ich kompetencji osobistych i interpersonalnych oraz językowych. Podczas realizacji projektu uczestnicy/uczestniczki projektu  zdobędą certyfikaty potwierdzające odbyte szkolenia i praktykę zawodową.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i jest uczniem/uczennicą Technikum w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu kształcącym się
w zawodzie Technik Informatyk i Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych lub uczniem/uczennicą Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZS im. KOP kształcącym się
w zawodzie stolarz, lub uczniem/uczennicą uczęszczającym do Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia, prowadzonej przez CKZiU w Szydłowcu, kształcącym się w zawodzie stolarz. Uprawnieni do wyjazdu są także absolwenci ww. kierunków, którzy zrealizują swój staż w ciągu jednego roku od ukończenia szkoły.

Udział w Projekcie jest bezpłatny dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek, w całości finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

W celu wyłonienia uczestników/uczestniczek projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor ZS (Przewodniczący), Dyrektor CKZiU (członek komisji), nauczyciel języka angielskiego (członek komisji) oraz koordynator projektu z ramienia KSWP (członek komisji).

Proces rekrutacji:

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu lub Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu  w terminie do 10 grudnia 2018 r.,  poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny dostępny jest w sekretariacie CKZiU lub ZS, biurze projektu (Biuro KSWP ul. Staszica 3h w Szydłowcu) lub jest do pobrania ze strony internetowej CKZiU, ZS oraz KSWP.

Rekrutacja na wyjazd na praktyki w ramach projektu Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych” odbywać się będzie na podstawie klasyfikacji punktowej i wyników uzyskanych w roku szkolnym 2017/2018.

Do projektu kwalifikować się będą uczniowie/uczennice z największą liczbą punktów, która będzie sumą punktów kryteriów przyjętych w rekrutacji. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby o niskim statusie materialnym, dlatego w przypadku równej ilości punktów będzie to kryterium decydujące. 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu, zostanie wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń ZS i CKZiU oraz ogłoszona na stronach internetowych KSWP, CKZiU oraz ZS do 14.12.2018 r.

Zapraszamy na strony internetowe partnerów projektu:

http://zskop.eu/wp/

http://ckziu-szydlowiec.edu.pl/

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielą:

Pani Anna Gwarek – Zastępca Dyrektora ZS im. KOP

Tel. 48 617 00 12

Pan Piotr Binkiewicz – koordynator projektu

tel. 48 617 13 49

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych " znajdują się poniżej. 

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce