Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Ogłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych”

Data dodania: 28.11.2018 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS) w Szydłowcu i Dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Szydłowcu informuje wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie Technik Informatyk, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych i Stolarz o możliwości skorzystania z projektu „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu KSWP w partnerstwie z ZS i CKZiU otrzymała dofinansowanie na realizację zagranicznych praktyk zawodowych.

Praktyki odbędą się w Lizbonie w Portugalii. 13 osób kształcących się w zawodzie Technik Informatyk i 13 osób kształcących się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych zrealizuje swoje praktyki z terminie 01.07.2019 r. – 26.07.2019 r., zaś 8 osób kształcących się w zawodzie Stolarz w terminie 01.07.2019 r. – 12.07.2019 r.

Projekt umożliwi uczniom/uczennicom podniesienie swoich umiejętności zawodowych poprzez zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń związanych z kształceniem w zawodzie stolarz, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także podniesienie ich kompetencji osobistych i interpersonalnych oraz językowych. Podczas realizacji projektu uczestnicy/uczestniczki projektu  zdobędą certyfikaty potwierdzające odbyte szkolenia i praktykę zawodową.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i jest uczniem/uczennicą Technikum w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu kształcącym się
w zawodzie Technik Informatyk i Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych lub uczniem/uczennicą Publicznej Branżowej Szkoły I Stopnia z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZS im. KOP kształcącym się
w zawodzie stolarz, lub uczniem/uczennicą uczęszczającym do Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Publicznej Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia, prowadzonej przez CKZiU w Szydłowcu, kształcącym się w zawodzie stolarz. Uprawnieni do wyjazdu są także absolwenci ww. kierunków, którzy zrealizują swój staż w ciągu jednego roku od ukończenia szkoły.

Udział w Projekcie jest bezpłatny dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek, w całości finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

W celu wyłonienia uczestników/uczestniczek projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie: Dyrektor ZS (Przewodniczący), Dyrektor CKZiU (członek komisji), nauczyciel języka angielskiego (członek komisji) oraz koordynator projektu z ramienia KSWP (członek komisji).

Proces rekrutacji:

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu lub Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu  w terminie do 10 grudnia 2018 r.,  poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. Formularz rekrutacyjny dostępny jest w sekretariacie CKZiU lub ZS, biurze projektu (Biuro KSWP ul. Staszica 3h w Szydłowcu) lub jest do pobrania ze strony internetowej CKZiU, ZS oraz KSWP.

Rekrutacja na wyjazd na praktyki w ramach projektu Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych” odbywać się będzie na podstawie klasyfikacji punktowej i wyników uzyskanych w roku szkolnym 2017/2018.

Do projektu kwalifikować się będą uczniowie/uczennice z największą liczbą punktów, która będzie sumą punktów kryteriów przyjętych w rekrutacji. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby o niskim statusie materialnym, dlatego w przypadku równej ilości punktów będzie to kryterium decydujące. 

Lista osób zakwalifikowanych do projektu, zostanie wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń ZS i CKZiU oraz ogłoszona na stronach internetowych KSWP, CKZiU oraz ZS do 14.12.2018 r.

Zapraszamy na strony internetowe partnerów projektu:

http://zskop.eu/wp/

http://ckziu-szydlowiec.edu.pl/

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielą:

Pani Anna Gwarek – Zastępca Dyrektora ZS im. KOP

Tel. 48 617 00 12

Pan Piotr Binkiewicz – koordynator projektu

tel. 48 617 13 49

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowych " znajdują się poniżej. 

Podobne aktualności

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu naboru Biznesplanów dla...

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z tym iż dzień 30.04.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce