Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Czas na biznes” (II nabór)

Data dodania: 27.06.2022 / Autor: Mateusz Kania
Kategoria: Projekt

Ostateczne wyniki oceny Biznesplanów złożonych w ramach II naboru dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Czas na biznes” nr projektu POWR.01.02.01-26-0006/21 realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego (II nabór)

Lp.

Nr biznes planu

Ocena punktowa

1

10/II/2022/CNB/K

97

2

6/II/2022/CNB/BSCH

96,5

3

9/II/2022/CNB/K

96

4

5/II/2022/CNB/K

95

5

9/II/2022/CNB/BK

94,5

6

5/II/2022/CNB/BK

94,5

7

7/II/2022/CNB/BSCH

93

8

8/II/2022/CNB/BK

91

9

2/II/2022/CNB/K

89

10

3/II/2022/CNB/BSCH

88,5

11

7/II/2022/CNB/K

88

12

2/II/2022/CNB/BSCH

84,5

13

16/II/2022/CNB/K

84

14

1/II/2022/CNB/K

83

15

1/II/2022/CNB/BSCH

83

16

4/II/2022/CNB/K

82,5

17

8/II/2022/CNB/K

81,5

18

13/II/2022/CNB/K

81

19

15/II/2022/CNB/K

80,5

20

4/II2022/CNB/BSCH

80

21

14/II/2022/CNB/K

79

22

12/II/2022/CNB/K

78

Lista rezerwowa (II nabór)

 osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków

Lp.

Nr biznes planu

Ocena punktowa

23

3/II/2022/CNB/K

75,5

24

11/II/2022/CNB/K

74

25

4/II/2022/CNB/BK

72,5

Podobne aktualności

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (zapytanie ofertowe nr...

04.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego nr...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce